Euroopan unionin parlamentti ja neuvosto pääsivät 9.12.2022 kokouksessaan alustavaan sopuun uuden akkuasetuksen sisällöstä. EU:n akkuasetus vaatii vielä parlamentin ja ministerineuvoston lopullisen hyväksynnän ennen voimaantuloa.

Nyt sovittu kokonaisuus kattaa akkujen koko elinkaaren suunnittelusta kierrätykseen. Esitys koskee kaikkia EU:n alueella myytäviä akkuja pienistä akuista ja paristoista käynnistysakkuihin, kevyiden kulkupelien (sähköpyörät ja –potkulaudat) ja sähköautojen akkuihin sekä teollisuusakkuihin.

Isompien akkujen hiilijalanjälki ilmoitettava

Neuvotteluissa on sovittu tiukemmista vaatimuksista akkujen vastuullisuuden, suorituskyvyn ja kestävyyden osalta.

Nyt tehdyn sopimuksen mukaan tuottajien on selvitettävä akkujen hiilijalanjälki ja tämä tieto on ilmoitettava sähköautojen ajovoima-akuille, kevyiden kulkupelien akuille ja ladattaville teollisuusakuille, joiden kapasiteetti on yli 2 kWh, kertoo Euroopan parlamentti tiedotteessaan.

Kolmen ja puolen vuoden siirtymäajan jälkeen asetuksen voimaantulosta kannettavat laitteet tulee suunnitella niin, että kuluttajat  voivat helposti irrottaa ja vaihtaa akut itse.

Akkujen merkinnät ja akkupassi

Jotta kuluttajat saavat helpommin tietoa akuista, akut tulee merkitä tarroilla ja QR-koodilla, joista käy ilmi akun kapasiteetti, teho, kestävyys, kemiallinen koostumus sekä merkintä erilliskeräyksestä.

Kevyiden ajopelien akuille, yli 2 kWh teollisuusakuille ja sähköautojen ajovoima-akuille vaaditaan myös digitaalinen tuotepassi, josta käy ilmi akun malli sekä tietoa juuri kyseisestä akkuyksilöstä ja sen käytöstä.

Due diligence –velvoite akkuteollisuudelle

Nyt valmistuneen alustavan sopimuksen mukaan akkuja EU:n markkinoille tuovat yritykset, pois lukien pk-yritykset,  joutuvat laatimaan ja ottamaan käyttöön ns. due diligence –säännöt, jotka ovat linjassa kansainvälisten standardien kanssa.

Tavoitteena on puuttua sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin riskeihin akkujen primääri- ja kierrätysraaka-aineiden tuotannossa, jalostuksessa ja kaupankäynnissä.

Muita tulevassa sääntelyssä määriteltyjä tavoitteita ja  toimenpiteitä:

  • Kierrätykseen päätyvien akkujen keräysasteeksi on määritelty kannettaville akuille ja paristoille 23 % vuodelle 2023, 63 % vuoteen 2027 ja 73 % vuoteen 2030 mennessä, kevyiden kulkupelien osalta tavoitteet ovat 51 % vuoteen 2028 ja 61 % vuoteen 2031 mennessä.
  • Uusien akkujen valmistuksessa on käytettävä joko kierrätykseen päätyvistä akuista tai akkuteollisuuden tuotantojätteestä (huom! parlamentin tiedotteessa puhutaan vain termillä “manufacturing”-jätteestä, joten jäämme odottamaan lopullista tekstiä, kuten Fortum kirjoittaa blogissaan) talteen otettua kobolttia (16 %), litiumia (6 %) ja nikkeliä (6 %).
  • Kaikkien kevyiden kulkupelien akut, starttiakut ja sähköautojen ajovoima-akut ja teollisuusakut on kerättävä kierrätykseen riippumaatta niiden kemiallisesta koostumuksesta, kunnnosta, tuotemerkistä tai valmistuspaikasta. Akkujen kierrätyksen tulee olla akkujen käyttäjille ilmaista.
  • Euroopan komissio arvioi vuoden 2030 loppuun mennessä, luovutaanko paristojen käytöstä kokonaan ja siirrytään vain ladattavien akkujen käyttöön.

EU:n akkuasetus vaatii vielä parlamentin ja ministerineuvoston lopullisen hyväksynnän ennen voimaantuloa.

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 10.12.2022)

Lähteet:

  • Batteries: deal on new EU rules for design, production and waste treatment. Euroopan parlamentin tiedote 9.12.2022.
  • New EU regulations promote the recycling of battery materials. Fortum, 9 Dec 2022.

Lisää aiheesta:

Markkinatutkimuslaitos Roskill kiteyttää komission akkusääntelyehdotuksen pääkohdat

 

Northvoltin avoin kirje Euroopan unionin uuden akkuasetuksen valmistelijoille

 

Raaka-aineet vahvasti esillä komission ehdotuksessa uudeksi akkuasetukseksi