Samaan aikaan, kun lehtien otsikoissa kauhistellaan Euroopan riippuvuutta venäläisestä energiasta, haluaa Euroopan unioni vähentää riippuvuuttaan kolmansista maista – erityisesti Kiinasta –  kriittisten raaka-aineiden osalta, kirjoittaa EURACTIV artikkelissaan.

Euroopan unionin raaka-ainesektorin strateginen autonomia on noussut Brysselin työlistan kärkeen. Useat uudet lakialoitteet tähtäävät tämän asian edistämiseen.

”Tavoitteena on vähentää strategista riippuvuuttamme, koska digitaalinen, vihreä ja kestävä murros ei ole yksinkertaisesti mahdollinen ilman raaka-aineiden turvattua saatavuutta”, totesi EU:n sisämarkkinoiden komissaari Thierry Breton Raw Materials Summit –tapahtumassa toukokuun lopulla Berliinissä.

Vähentääkseen riippuvuuttaan kolmansista maista, Euroopan unioni on jo julkistanut Raw Materials Act –nimellä kulkevan lakialoitteen. Sen tavoitteena on lisätä panostuksia kriittisten mineraalien saatavuuteen, kertoo Breton EUACTIV-lehden haastattelussa.

Pieni joukko yrityksiä kontrolloi kaivosalaa

Raaka-aineiden kaivostuotanto on tänä päivänä muutaman ison toimijan käsissä. Kiinalla on monopoli monilla sektoreilla. Tämä aiheutti viime vuonna ongelmia, kun Kiinan leikkaisi magnesiumin tuotantoaan. Magnesium on välttämätön raaka-aine alumiiniteollisuudelle. Kiinan päätös iski pahasti Eurooppaan, joka toi tuohon aikaan 93 prosenttia käyttämästään magnesiumista Kiinasta, kertoo lehti.

”Ei ole yksinkertaisesti terve tilanne, että tiettyjen raaka-aineiden osalta yli 80 – 90 prosenttia tuotannosta tulee yhdestä maasta”, korostaa EIT Raw Materialsin toimitusjohtaja Bernd Schäfer. EIT Raw Materials pyörittää komission toimeksiannosta European Raw Materials Alliance –verkostoa.

Schäfer kommentti koskee erityisesti Kiinaa, jonka yhtiöt ovat ”hintoja polkemalla ja epäreilun kilpailuasetelman takia päässeet monopoliasemaan omalla alallaan”, tykittää Schäfer.

Riippuvuutta vähennettävä

Riippuvuus raaka-aineista kasvaa juuri nyt eksponentiaalisesti. Esimeriksi Maailmanpankin ennusteen mukaan tärkeiden mineraalien, kuten grafiitti, litium ja koboltti, tulee kasvamaan 500 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Koska valtaosa kysynnän kasvusta tulee energian varastointiin käytettävistä teknologioista, katsoo Euroopan komissio, että innovaatiometallien omavaraisuuden nostaminen  on välttämätön edellytys hiilivapaan ja digitaalisen yhteiskunnan toteutumiselle, muistutti Maros Sefcovic Raw Materials Summitin avauspuheessaan.

”On välttämätöntä, että lisäämme ponnisteluja varmistaaksemme vakaan, pitkäjänteisen ja kestävän kriittisten raaka-aineiden saatavuuden Euroopan talouden ja yhteiskunnan tarpeisiin”, totesi Sefcovic.

Kriittisten mineraalien tärkeää roolia korosti myös Euroopan uudelleenrakennus- ja kehityspankin EBRD:n Natalia Larcozana.

”Siirtyminen puhtaaseen energiaan tarkoittaa siirtymää polttoainekeskeisestä systeemistä mineraalikeskeiseen järjestelmään”, kuvaili Larcozana Berliinissä.

Monopolit vahvistuvat entisestään

Euroopan pyrkimys saada oma siivunsa raaka-ainekakusta ei ole kuitenkaan ihan helppo rasti, muistuttaa EURACTIV.  Raaka-aineiden kysynnän eksponentiaalinen kasvu hyödyttää todennäköisesti eniten niitä toimijoita, jotka ovat jo päässeet monopolin kaltaiseen asemaan raaka-aineiden kaivostuotannossa.

”On suuri riski, että riippuvuutemme kasvaa entisestään kysynnän eksponentiaalisen kasvun seurauksena”, myöntää Bernd Schäfer EURACTIV-lehden haastattelussa.

Kaivoksia, kierrätys ja kumppanuuksia

Schäferin mukaan Euroopan on nyt toimittavat samanaikaisesti usealla eri rintamalla.

”Ensinnäkin meidän on lisättävä Euroopan kaivostuotantoa. Toiseksi meidän on panostettava kiertotalouteen ja kierrätykseen. Ja kolmanneksi meidän on monipuolistettava toimitusketjuja”, listaa Schäfer.

Kaikkiin edellä mainittuihin keinoihin liittyy omia riskejä. Vaikka Euroopan komissio on jo nostanut raaka-aineiden  kierrätyksen isoon rooliin tulevassa akkuasetuksessa, ei kierrätys yksinään pysty kattamaan eksponentiaalisesti kasvavaa kysyntää, muistuttaa EURACTIV.

Sama koskee myös Euroopan omaa kaivostoimintaa. Vaikka Euroopassa on huomattava potentiaali tiettyjen raaka-aineiden kuten litiumin osalta, uuden kaivoksen luvitusprosessi voi viedä vuosia. Ja usein törmätään myös paikallisväestön vastustukseen uusille kaivoshankkeille.

Yksi esimerkki tästä haasteesta on Portugal, jolla arvioidaan olevan Euroopan suurimmat litiumvarannot. Valtio myönsi hiljattain luvat litiumin kaivostoiminnalle, mutta kunnallishallinto on jo ilmoittanut valittavansa päätöksestä, mikä viivästyttää hankkeen käynnistymistä.

Kuva 1. Suomen Malmijalostus Oy:n Matti Hietanen korosti puheessaan Raw Materials Summitissa ennakoitavan ja ripeän luvituksen merkitystä. (Kuva: Jarkko Vesa)

 

Toim. huom. EIT RawMaterialsin järjestämä Raw Materials Summit 2022 -tapahtuma veti tuvan täyteen Berliinin kongressikeskuksessa. Kolmen päivän aikana ei kenellekään jäänyt epäselväksi, että raaka-aineet ovat juuri nyt erittäin kuuma aihe. Myös komission viesti oli selvä: Euroopan on oltava jatkossa omavaraisempi kriittisten metallien ja mineraalien tuotannossa. Kaivosalan edustajat nostivat puheenvuoroissaan esille uusien kaivoshankkeiden luvituksen ennakoitavuuden ja läpinäkyvyyden. Jos nykyinen meno jatkuu, ei Eurooppa ehdi saada omaa kaivostuotantoaan käyntiin sellaisella aikataululla, että se mahdollistaisi vihreän siirtymän ja ilmastotavoitteiden toteuttamisen nykyisillä tavoiteaikatauluilla.

 

(Julkaistu 27.5.2022)

Lähteet:

  • EU ramping up efforts for strategic autonomy in raw materials. EURACTIV, 25 May 2022.

Lisää aiheesta:

Galp ja Northvolt perustavat yhteisyrityksen rakentamaan litiumin jalostuslaitosta Portugaliin

 

Mielenosoittajat tukkivat teitä eri puolilla Serbiaa vastustaakseen Rio Tinton litium-kaivosta

 

Suomi – tuo eurooppalaisen akkutuotannon Shangri-La

 

ERMA etsii investointikohteita – ensimmäisenä tähtäimessä harvinaiset maametallit