Riski, että Euroopan unioni määrittelee litiumin myrkylliseksi, on herättänyt huolta litium- ja akkuteollisuuden piirissä. Teollisuuden mielestä EU ei tee tarpeeksi houkutellakseen investointeja Eurooppaan ja investoinnit valuvat Inflation Reduction Act –”ilmastopaketin” perässä Yhdysvaltoihin. Vaarallisuusluokittelun kiristäminen toisi EU-maiden litium- ja akkutuotannolle kustannuksia, joita kilpailijamaissa ei ole. Toisaalta nyt valittu linja jättää asia pöydälle ei sekään miellytä kaikkia.

Jos litium luokitellaan vaarallisimpaan Cat 1A -ryhmään, joutuvat sen kanssa työskentelevät henkilöt käyttämään erityisiä suojautumiskeinoja, mikä nostaisi Euroopassa toimivien litiumin jalostajien ja akkuvalmistajien kustannuksia miljoonilla – samaan aikaan kun amerikkalaisilla, kiinalaisilla tai brittiläisillä tuottajilla ei tällaisia kustannuksia ole, sanoo The Rare Earth Observerin (TREO) haastattelema teollisuuden edustaja.

TREO:n mukaan ongelma ei ole litiumin vaarallisuusluokittelu: jos litium on vaarallista, niin luokitellaan se sellaiseksi ja toimitaan sen mukaan. Todellinen ongelma EU:n luoma äärimmäisyyksiin viety sääntely (luxury regulation), jota esimerkiksi REACH-ohjelma edustaa.

REACH:n tavoitteena oli kerätä rekisteriin kaikkien Eurooppaan tuotavien tai Euroopassa käytettävien aineiden tiedot ja luokitella niihin liittyvät riski (jos sellaisia on) luonnon, ihmisten ja loppupeleissä koko universumin suojelemiseksi, kirjoittaa TREO.

Tämä ilmoitusmenettely, eli tietojen kerääminen, informaation ja testien standardointi ja kääntäminen, on sellainen paketti, että perus pk-yritys ei siitä selviä.

Ammatti-ihmiset tietävät, ovatko heidän tuotteensa vaarallisia, ja jos ovat, niin missä olosuhteissa. He ryhtyvät tarvittaviin varotoimiin jo pelkästään olemassa olevan yritys- ja tuotevastuulainsäädännön takia.

Mutta EU:n byrokraatit haluavat tieteellisesti pomminvarman luokittelun, jotta jokainen etäinenkin tuotteen käsittelyyn liittyvä riski on kuvattu, tykittää TREO artikkelissaan.

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 3.1.2022)

Lähteet:

  • The Rare Earth Observer, uutiskirje 2.1.2023.

Lisää aiheesta:

EU:n ehdotus litiumin luokittelusta myrkylliseksi on saanut akkuteollisuuden takajaloilleen

 

Litiumin iso tuottaja Albemarle uhkaa sulkea Saksan tuotantolaitoksensa jos EU julistaa litiumin terveysriskiksi

 

Euroopan kemikaalivirasto jälleen koboltin kimpussa

 

Kemikaaliviraston esitys koboltin vaarallisuusluokan tiukentamisesta herättää keskustelua