Euroopan komissio väljensi 9. maaliskuuta vihreän siirtymän teknologioiden valtiontukisäännöksiä. Tukea voi antaa esimerkiksi akuille, akkujen komponenteille ja akkujen kriittisille raaka-aineille. EU pyrkii näin vastaamaan Yhdysvaltojen ja Kiinan avokätisiin yritystukiin, kirjoittaa EURACTIV.

Komission mukaan uudet säännökset ovat voimassa vuoden 2025 loppuun ja niitä voi käyttää erityistapauksissa. Tämä tarjoaa jäsenmaille mahdollisuuden vastata muiden maiden tarjoamiin tukiin silloin, kun todellinen riski, että investointi ohjautuu Euroopan sijasta muualle.

Tämä EU:n uusi Temporary Crisis and Transition Framework for state aid -viitekehys antaa jäsenmaiden hallituksille mahdollisuuden tukea strategisen teknologian valmistusta, kuten aurinkopaneelit, akut, lämpöpumput ja elektrolyyserit. Tukea voi antaa myös komponenttien ja niihin tarvittavien kriittisten raaka-aineiden tuotannolle.

The new Temporary Crisis and Transition Framework: “Introduces new measures, applicable until 31 December 2025, to further accelerate investments in key sectors for the transition towards a net-zero economy, enabling investment support for the manufacturing of strategic equipment, namely batteries, solar panels, wind turbines, heat-pumps, electrolysers and carbon capture usage and storage as well as for production of key components and for production and recycling of related critical raw materials.” (European Commission, 9 March 2023)

Kilpailupolitiikasta vastaavan komissaari Margrethe Vestagerin mukaan uusi kehys tarjoaa jäsenmaille mahdollisuuden myötää valtiontukea nopealla, selkeällä ja ennakoitavalla tavalla.

Ennen tukien myöntämistä on kansallisten viranomaisten todennettava, että on olemassa konkreettinen riski, että investointia ei tulla saamaan ilman tukia Euroopan talousalueelle.

“Member States may grant even higher percentages of the investment costs if the aid is provided via tax advantages, loans or guarantees. Before granting the aid, national authorities must nevertheless verify the concrete risks of the productive investment not taking place within the European Economic Area (EEA) and that there is no risk of provoking relocation within the single market.” (European Commission, 9 March 2023)

Vaikka EU ei halua aloittaa tukikilpailua, unioni pelkää, että yritykset eivät pysty vastustamaan avokätisiä valtiontukia ja edullisia energianhintoja Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa, vaan siirtävät toimintojaan sinne, kirjoittaa EURACTIV.

Vaikka EU ei halua aloittaa tukikilpailua, unioni pelkää, että yritykset eivät pysty vastustamaan avokätisiä valtiontukia ja edullisia energianhintoja Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa, vaan siirtävät toimintojaan sinne, kirjoittaa EURACTIV.

Julkistus juuri ennen von der Leyenin USA:n matkaa

Bidenin hallinto julkisti viime vuonna Inflation Reduction Act (IRA) –”ilmastopaketin”, joka tarjoaa amerikkalaisille sähköauton ostajille avokätiset tuet, jos he ostavat amerikkalaisia tuotteita.

Komission julkistus tuli vain päivää ennen komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin Yhdysvaltojen matkaa. Von der Leyen oli tarkoitus keskustella presidentti Bidenin kanssa useista eri aiheista, mukaan lukien trans-atlanttiset kauppajännitteet.

Brysselin tavoitteena on saada aikaan Yhdysvaltojen kanssa kauppasopimus, jonka puitteissa EU-maat pääsisivät mukaan joihinkin Bidenin ilmastopaketin herkuista, kirjoittaa EURACTIV.

Volkswagen odottaa Euroopan vastausta

Saksalainen autojätti Volkswagen sanoi 8. maaliskuuta odottavansa EU:n vastausta IRA-paketille ennen kuin yhtiö tekee lopullisen päätöksen Itä-Eurooppaan suunnitellusta akkutehtaastaan, kertoo EURACTIV.

Euroopan unioni toivoo, että nyt julkistetut uudet toimet tukevat investointeja uusiin teknologioihin, kuten akkuihin, aurinkopaneeleihin, tuulivoimaloihin, lämpöpumppuihin, hiilen talteenottoon ja varastointiin sekä näihin teknologioihin käytettävien kriittisten raaka-aineiden tuotantoon ja kierrätykseen.

Kaikki eivät kilju riemusta

Valtiontukisäännösten höllentäminen ei ilahduta kaikkia EU-maita, muistuttaa EURACTIV.

Komissio on paiskinut hommia löytääkseen keinot tukea parhaalla tavalla eurooppalaista teollisuutta ottaen samalla kuitenkin huomioon kauppasodan riskin.

Eräät jäsenmaat, kuten Ranska, tukevat valtiontukien kasvattamista. Toiset maat katsovat, että tämä auttaisi vain rikkaita maita ja voisi uhata EU:n sisämarkkinoiden toimivuutta.

EU:n kilpailukomissaari Vestager pitää lausunnossaan tiukasti kiinni siitä, että uudet säännöt ovat ”suhteellisia, kohdistettuja ja määräaikaisia”.

Maaliskuun 2022 jälkeen notifioiduista valtiontuista Saksan osuus on 53 % ja Ranskan 24 %, sen jälkeen kun tukien ehtoja väljennettiin Ukrainan sodan takia.

“State aid rules, and in particular the Temporary Crisis Framework, have helped Member States cushion the impact of the current crisis in Europe. The Framework that we have adopted today gives Member States the option to give State aid in a fast, clear and predictable way. Our rules enable Member States to accelerate net-zero investments at this critical moment, while protecting the level playing field in the Single Market and cohesion objectives. The new rules are proportionate, targeted and temporary. Margrethe Vestager, Executive Vice-President in charge of competition policy. (Lähde: European Commission, 09/03/2023)

***

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 11.3.2023, päivitetty 12.3.2023)

Lähteet:

  • EU loosens subsidy rules for green tech. EURACTIV, 10 March 2023. https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-loosens-subsidy-rules-for-green-tech/
  • EU loosens state aid rules for green technologies. PV Magazine, 10 March 2023. https://www.pv-magazine.com/2023/03/10/eu-loosens-state-aid-rules-for-green-technologies/
  • State aid: Commssion adopts Temporary Crisis and Transition Framework to further support transition towards net-zero economyc. European Commission, 9 March 2023.

Lisää aiheesta: