EIT RawMaterials on julkaissut linjapaperin raaka-aineista ja kiertotaloudesta. Taustalla ovat EU:n Green Deal ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Kiertotalous on saanut viime aikoina paljon huomiota Euroopassa positiivisena, ratkaisulähtöisenä näkökulmana talouskasvuun tilanteessa, jossa ympäristön aiheuttamat rajoitukset voimistuvat koko ajan.

Primäärisistä ja sekundäärisistä lähteistä saatavat raaka-aineet ovat talouden selkäranta. Tarvitaan radikaali siirtymä lineaarisesta ajattelusta kiertotalousajatteluun, korostaa EIT RawMaterials.  Elinkaarensa lopussa olevat tuotteita tulee arvioida uudelleenkäytön näkökulmasta, materiaalihävikki ja –varastot tulee minimoida läpi arvoketjun.

EIT RawMaterialsin ”Raw Materials and Circular Societies Lighthouse” –ohjelma korostaa raaka-ainesektoria yhtenä vahvuutena ja keskeisenä palveluntarjoajana siirryttäessä kohti kiertotalousyhteiskuntaa.

Raaka-aineet ja EU Green Deal

Euroopan komission joulukuussa 2019 julkaisema tiedonanto linjaa Euroopan unionin tavoitteet ilmastokysymysten ja ympäristöön liittyvien haasteiden taklaamiseen. Green Deal on uusi kasvustrategia, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous, joka on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, ja jossa talouskasvu on kytketty irti resurssien käytöstä.

Kiertotalous ja resurssitehokkuus ovat keskeisiä tekijöitä EU Green Dealissä listatuille kunnianhimoisille tavoitteille. EIT RawMaterials korostaa, että nämä tekijät ovat täydellisesti linjassa heidän ”Raw Materials and Circular Societies Lighthouse” –ohjelman kanssa.

 

Kuva 1. EU Green Dealin osa-alueet. (Lähde: EIT RawMaterials)

 

Raaka-aineet ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK julkaisi kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGs) vuonna 2015. Tavoitteita on yhteensä 17 ja ne liittyvät kiinteästi toisiinsa eli toimenpiteet yhdellä alueella vaikuttavat toisten tavoitteiden toteutumiseen.

EIT RawMaterialsin mukaan heidän Raw Materials and Circulart Societies Lighthouse –ohjelma vaikuttaa merkittävästi erityisesti SDG-tavoitteeseen numero 12 – ”Responsible Production and Consumption”.

 

Kuva 2. Raw Materials and Circular Societies Lighthouse. (Lähde: EIT RawMaterials)

 

Lähteet:

  • EIT RawMaterials publishes Position Paper on Raw Materials and Circular Societies Lighthouse contributing to the EU Green Deal and Global Goals. EIT RawMaterials, 6 March 2020.
  • Raw Materials and Circular Societies Lighthouse. EIT RawMaterials.
  • Communication on the EU Green Deal. European Commission, 11 Dec 2019.