Korealainen akkuvalmistaja LG kertoi heinäkuun 2021 puolivälissä investoivansa 5,2 miljardia dollaria akkumateriaalien ja –kemikaalien tuotantoonvuoteen 2025. Listalla ovat katodit, anodit, separaattorimateriaalit sekä muut akkumateriaalit. Suunnitteilla on myös yhteisyritys kaivosyhtiön kanssa katodien prekursorimateriaalien tuottamiseksi.

Katodimateriaalien tuotantoa LG suunnittelee uuden tuotantolaitoksen muodossa Gumiin, Etelä-Koreaan. Rakennustöiden pitäisi alkaa joulukuussa 2021 ja laitoksen vuosikapasiteetiksi on suunniteltu 60 kt katodimateriaaleja, kertoo Roskill artikkelissaan.

Uuden laitoksen myötä LG Chem kasvattaisi katodituotantoaan lähes kuusinkertaiseksi, 260 kt vuoteen 2026 mennessä. Katodimateriaalin kasvattamisen lisäksi LG on perustamassa vielä julkistamattomien tietojen mukaan yhteisyritystä erään kaivosyhtiön kanssa katodien prekursorimateriaalien tuotantoa varten, kertoo Roskill.

Toimitusketju paremmin haltuun

Akkujen kovan kysynnän innostamana LG aikoo kasvattaa litiumioniakkujen tuotantokapasiteettinsa 260 GWh vuoteen 2023 mennessä, mikä loisi kovaa painetta akkumateriaalien toimitusketjulle, arvioi Roskill.

Vaikka LG-konserni pystyy tuottamaan itse katodimateriaaleja, on yhtiö ollut pitkälti riippuvainen kiinalaisyritysten tuottamista prekursori- ja akkumateriaaleista. Roskill uskoo, että laajentamalla kotimaista akkumateriaalien tuotantokapasiteettia LG Chem pystyisi monipuolistamaan hankintaansa, vähentämään riippuvuuttaan Kiinasta ja saamaan toimitusketjunsa vahvemmin omiin käsiinsä. Oman tuotannon myötä yhtiö pystyisi myös paremmin valvomaan tuotannon laatua ja optimoimaan kustannuksia.

Taustalla Etelä-Korean kansallinen akkuohjelma

LG:n julkistus on Roskillin mukaan osa laajempaa ohjelmaa, jonka puitteissa Etelä-Korean valtio on investoimassa oman akkuteollisuudensa vahvistamiseen 35 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä.

Riippuvuus Kiinan akkumateriaalien tuotannosta ja toimituksista on kuitenkin potentiaalinen riski Etelä-Korean kotimaisen akkuteollisuuden kasvulle. Roskillin selvityksen mukaan Etelä-Korea toi jopa 92,5 kt prekursorimateriaaleja Kiinasta vuonna 2020, koronan aiheuttamista markkinahäiriöistä huolimatta. Määrä tarkoittaa 12-kertaista kasvua vuoden 2015 tasoon verrattuna (ks. kuva 1 alla).

Kuva 1. Katodien prekursorimateriaalien tuonti Kiinasta Etelä-Koreaan vuosina 2015 – 2020. (Lähde: Roskill 2021)

 

(Julkaistu 21.7.2021)

Lähteet:

  • Cathode and precursor materials, li-ion batteries: South Korea’s LG to cut dependence on China for battery materials. Roskill, 20 July 2021.

 

Lisää aiheesta: