Etelä-Korea nopeuttaa varmuusvarastojen vapauttamista ja alkaa varastoimaan monipuolisemmin kriittisiä mineraaleja. Varmuusvarastojen koko tuplataan kattamaan 100 päivän tarpeen. Maa on perustamassa komitean seuraamaan markkinoiden kehitystä ja rakentamassa ennakkovaroitusjärjestelmää tunnistamaan ajoissa mahdollisesti tulossa olevat markkinahäiriöt.

Etelä-Korean kauppa-, teollisuus- ja energiaministeriö kertoi joulukuun 2022 lopulla kaksinkertaistavansa kriittisten metallien ja mineraalien varmuusvarastonsa. Ministeriö myös nopeuttaa varastojen kiertoa tukeakseen keskeisten mineraalien toimitusketjuja.

Nyt julkistetut toimenpiteet ovat osa isompaa mineraalien varmuusvarastoinnin suunnitelmaa, kertoo The Korea Economic Daily artikkelissaan. Elokuussa 2021 kerrottiin maan suunnitelmista kasvattaa sähköautojen ja uusiutuvan energian teknologioissa tarvittavien kriittisten materiaalien varastoja.

Varastoitavien mineraalin valikoima kasvaa

Ministeriön suunnitelmissa on kasvattaa varastoitavien mineraalien valikoimaa. Myös varaston kokoa on tarkoitus kasvattaa niin, että kattaa 100 päivän tarpeen nykyisen 54 päivän sijaan. Muiden kuin rautametallien varastoja kasvatetaan myös kattamaan 60 päivän tarpeen nykyisen 50 päivän sijaan, kertoo lehti.

Kriittisiä mineraaleja myös vapautetaan varmuusvarastoista aiempaa nopeammin. Tämä aikaraja puolittuu 60 päivästä 30 päivään. Hätäjakelujärjestelmä toimittaa metalleja niitä tarvitseville yrityksille kahdeksassa päivässä.

Kriittisten mineraalien seurantaryhmä perustetaan

Kiertävä lainausjärjestelmä mahdollistaa pitkäkestoiset sopimukset yksityisten yritysten kanssa: yritykset voivat saada harvinaisia maametalleja valtion varmuusvarastoista kuuden kuukauden sykleissä ilman rahallista korvausta tai korvaavaan tuotetta.

Luottomyyntijärjestelmä laajennetaan kattamaan sekä metalliset että ei-metalliset mineraalit.

Ministeriö julkisti myös suunnitelman perustaa komitea seuraamaan keskeisten mineraalien saatavuutta kotimaassa. Komiteaan kutsutaan yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajia.

Iso-Britannia perusti joulukuussa 2021 alussa oman Critical Minerals Intelligence Centre-komiteansa. Ryhmä tarjoaa korkealaatuisia ja riippumattomia neuvoja valtionhallinnolle liittyen tiettyihin metalleihin ja mineraaleihin. Kriittisten mineraalien asiantuntijaryhmä ehdottaa myös toimenpiteitä, joiden avulla valtio voi varmistaa kriittisten materiaalien saatavuuden kansallisen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Brittien ryhmässä on mukana tunnettuja yrityksiä ja organisaatioita, kuten British Geological Survey, Anglo American, Benchmark Mineral Intelligence, Johnson Matthey, Britishvolt ja Rio Tinto.

Etelä-Korean on tarkoitus on luoda myös varoitusjärjestelmä (early warning system), jotta eri toimialoille ja sektoreille saadaan välittömästi tietoa, jos kriittisten mineraalien saatavuudessa tai kysynnässä tapahtuu jotain yllättävää. uutisoi lehti.

Varmuusvarastot eivät paljon lämmitä jos jalostava teollisuus puuttuu

Akku- ja raaka-aineteollisuutta seuraavan Benchmark Mineral Intelligencen toimitusjohtaja Simon Moores kommentoi Twitterissä toukokuussa 2021 IEA:n suosituksia kriittisten mineraalien varmuusvarastointiin liittyen toteamalla, että mineraalien varastot ovat aika hyödyttömiä ellei maalla ole niiden jalostamiseen tarvittavaa teollisuutta, joka voi tuottaa esimerkiksi tarvittavat akkukemikaalit ja -kennot.

Muistutuksena Moores jakoi BMI:n kuvan, johon on koottu Kiinan markkinaosuuksia akkuraaka-aineiden arvoketjussa, jossa Kiina dominoi nimenomaan akkukemikaalien, anodien ja katodien sekä akkukennojen valmistusta. Etelä-Korea on tässä suhteessa hyvässä asemassa, koska maalla on vahva akku-, auto- ja elektroniikkateollisuus.

Kuva 2. Benchmark Mineralsin Simon Moores muistuttaa, että raaka-aineiden varmuusvarastoista ei ole iloa, jos jalostuskapasiteetti puuttuu. (Lähde: BMI)

Markkinahäiriöitä varmuusvarastoinnista

Varmuusvarastoinnilla ei ole aina pelkästään positiivisia vaikutuksia. Hollantilaistutkijat muistuttavat, että varmuusvarastointi voi aiheuttaa myös häiriöitä markkinoilla. Kun tietyt maat kasvattavat varmuusvarastojaan, kysyntä markkinoilla kasvaa voimakkaasti ja hinnat nousevat. Varmuusvarastoinnilla voi siten olla ei-toivottuja vaikutuksia hintavaihteluiden voimistuessa. Esimerkkinä tästä tutkijat mainitsevat 1970-luvun kobolttikriisin.

Pienen mittakaavan konflikti Kongon demokraattisessa tasavallassa johti kobolttituotannon keskeytymiseen ja globaaleihin saatavuusongelmiin. Samaan aikaan Yhdysvallat päätti kasvattaa koboltin varmuusvarastojaan, mikä entisestään heikensi koboltin saatavuutta markkinoilla. Tämän seurauksena koboltin maailmanmarkkinahinta nousi vuosina 1977 – 1979 hurjat 380 prosenttia.

Kuva 3. Yhdysvaltojen huonosti ajoitettu päätös ostaa kobolttia varastoon kiritti koboltin hinnan 380% nousuun vuosina 1977 – 1979.  (Lähde: BGR, 2017)

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 7.1.2023)

Lähteet:

  • South Korea to double stockpiles of rare-earth minerals. The Korea Economic Daily, 30 Dec 2022.
  • South Korea to increase stockpiles of rare metals. Argus Media, 5 August 2021.
  • IEA Says Governments Should Consider Stockpiling Battery Metals. Bloomberg Green, 5 May 2021.

Lisää aiheesta:

Etelä-Korea kasvattaa kriittisten metallien varmuusvarastojaan

 

Pentagon vauhdittaa harvinaisten maametallien ja litiumin varmuusvarastointia

 

Energiajärjestö IEA kehottaa valtioita keräämään akkumetallien varmuusvarastoja

 

Iso-Britannian teknologiakriittisten mineraalien ja metallien lista julkistettu

 

Iso-Britannia valmistelee kriittisten mineraalien strategiaa

 

Varmuusvarastoinnin rooli kriittisten materiaalien saatavuuden varmistamisessa

 

Markkinat uskovat Kiinan hamstraavan seuraavaksi harvinaisia maametalleja

 

Etelä-Korealainen LG haluaa vähentää riippuvuuttaan Kiinasta akkumateriaaleissa