Euroopan raaka-aineallianssi ERMA starttasi toimintansa virtuaalisella kick-off-tapahtumalla 23.11.2020. Allianssiin on ilmoittautunut mukaan jo yli 300 toimijaa teollisuuden, tutkimuksen ja julkisen sektorin puolelta. ERMA:n viesti on, että ilman luotettavaa ja kestävää raaka-aineiden saantia on Green Deal ja koko EU:n kilpailukyky uhattuna. Raaka-aineallianssin tärkein tehtävä onkin tunnistaa sijoitusmahdollisuuksia kestävään ja vastuulliseen kriittisten materiaalien  tuotantoon sekä primääri- että sekundääriraaka-aineista.

ERMA keskittyy EU:n kannalta erityisen kriittisten arvoketjujen resilienssin parantamiseen. Raaka-aineallianssi aikoo kehittää ketterän prosessin, jolla se voi arvioida ja hyväksyä konkreettisia investointihankkeita, joille on saatavilla sopivaa EU-rahoitusta.

Kuva 1. European Raw Materials Alliancen (ERMA) kick-off-tilaisuus järjestettiin 23.11.2020

23 investointihanketta putkessa

European Raw Materials Alliancen koordinoimaa investointiprosessia sekä tähän mennessä rahoitettuja hankkeita esiteltiin kick-off-webinaarissa. Tähän mennessä 23 investointihankkeelle on annettu prioriteetti.  Näiden hankkeiden kokonaisarvo on jopa 10 miljardia euroa. Ne liittyvät harvinaisiin maametalleihin ja magneetteihin, energiavarastoihin, uusiutuvaan energiaan sekä muihin teollisuuden arvoketjujen tärkeisiin arvoketjuihin eri EU-jäsenmaissa.

Listan kärjessä harvinaiset maametallit

ERMA:n jäsenet voivat ehdottaa investointihankkeita, joiden myötä kriittisten materiaalien hankinta EU:n kotimarkkinoilta helpottuu, tai jotka edistävät kierrätysmateriaalien tarjontaa resurssitehokkuuden ja kiertotalouden pohjalta.

Investointiehdotukset luokitellaan ja arvioidaan, valitut ehdotukset ohjataan sijoittajille. ERMA seuraa niitä ehdotusvaiheesta toteutukseen.

Ensimmäisessä vaiheessa raaka-aineallianssi keskittyy kestomagneeteissa ja sähkömoottoreissa käytettäviin harvinaisiin materiaaleihin sekä energian varastoinnissa ja uusiutuvissa energiaratkaisuissa käytettäviin kehittyneisiin materiaaleihin. ERMA seuraa myös perusmetalleihin liittyvien hankkeiden potentiaalia.

Kuva 2. Komission raportissa on arvioitu keskeisisssä teknologioissa eri sektoreilla käytettävien materiaalien saatavuuteen liittyviä riskejä. (Lähde: Euroopan komissio, 2020)

(Julkaistu 27.11.2020)

Lähteet:

  • European Raw Materials Alliance presents implementation steps to secure raw materials supply. ERMA.
  • Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU – A Foresight Study. European Commission, 2020.

 

 

Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU – A Foresight Study (European Commission 2020)