Kansainvälinen energiajärjestö (International Energy Agency, IEA) on antanut hallituksille suosituksen ryhtyä rakentamaan varmuusvarastoja akkumetalleille, kuten koboltti ja litium. Energiajärjestö antoi samalla tiukan varoituksen vihreään energiaan siirtymiseen liittyvästä geopoliittisesta riskistä, kertoo Bloomberg artikkelissaan. Myös kriittisten materiaalien seurantaryhmässä on vuosien varrella keskusteltu kriittisten metallien ja mineraalien strategisista varmuus- tai puskurivarastoista, joihin hankittaisiin erityisesti kotimaista, kierrätysmateriaaleista talteenotettua materiaalia. Ehkä nämä keskustelut saavat uutta puhtia, kun asia saa maailmallakin nyt paljon näkyvyyttä.

IEA:n ulostulon taustalla on eräiden poliittisten päättäjien huoli siitä, että siirtyminen fossiilista polttoaineista vihreään talouteen altistaa maailmaan geopoliittisille riskeille. Toisin kuin öljy, jota löytyy ja jota jalostetaan eri puolilla maailmaa, akkumineraalien ja eräiden harvinaisten maametallien tuotanto on erittäin keskittynyttä kolmen suurimman tuottajamaan hallitessa yli 75 prosenttia tuotannosta.

 

Kuva 1. Energiamurrokseen tarvittavien mineraalien varannot ja varsinkin jalostus ovat vahvasti keskittyneet. (Lähde: IEA 2021)

 

Kuva 2. Esimerkkejä mineraalien kulutuksesta eräissä puhtaan energian teknologioissa. (Lähde: IEA 2021)

Joustoa varmuusvarastoista

Innovaatiokriittisten metallien ja mineraalien varmuusvarastot toimisivat puskureina sillä aikaa, kun johtavat teollisuusmaat pyrkivät varmistamaan vähähiilisen siirtymän tarvitsemien metallien ja mineraalien saatavuuden, visioi IEA.

IEA:n pääjohtaja Fatih Birolin mukaan pyrkimys ilmastotavoitteisiin tulee antamaan melkoista lisäpotkua mineraalien kysynnän kasvuun, kertoo Bloomberg artikkelissaan. Birolin mukaan vapaaehtoinen strateginen varmuusvarastointi voi joissain tapauksissa auttaa maita suojautumaan lyhytaikaisilta toimitushäiriöiltä.

 

Kuva 3. Sähköautojen akkujen tuotanto tulee kasvattamaan merkittävästi akkumineraalien kysyntää. (Lähde: BloombergNEF)

 

Kuva 4. Energiasektori on nousemassa mineraalien suurimmaksi kuluttajaksi, kun energiamurros etenee. (Lähde: IEA 2021)

Hyviä kokemuksia öljyn varmuusvarastoista

IEA perustettiin vuonna 1974 ensimmäisen öljykriisin jälkimainingeissa. Silloin johtavat teollisuusmaat Yhdysvaltojen, Japanin ja Saksan johdolla etsivät keinoja parantaa energiaturvallisuutta öljyn varmuusvarastoinnin avulla, kertoo Bloomberg artikkelissaan.

Strategiset öljyvarastot ovat auttaneet monissa kiperissä tilanteissa, kuten Persianlahden sodan aikana 1990 – 1991 ja Libyan sisällissodan aikana vuonna 2011.

IEA toimii neuvonantajana hallituksille

Öljykriisien ajoista IEA:n rooli on laajentunut. Nykyään järjestö toimii hallituksille neuvonantajana energiapolitiikkaan ja kasvavassa määrin ympäristömuutokseen liittyvissä kysymyksissä.

Nyt tämä vaikutusvaltainen vahtikoira patistaa hallituksia varautumaan uudenlaisiin saatavuusriskeihin, kun maailma on jatkossa entistä riippuvaisempi joukosta kriittisiä mineraaleja, joita tuottaa usein hyvin rajallinen joukko maita, kertoo Bloomberg uutisessaan.

Strategiset varastot

Strategisten varmuusvarastojen rakentamisella voi olla myös ei-toivottuja vaikutuksia, mikäli tämä aiheuttaa kysynnän kasvua ja hintojen nousua, kun valtiot alkavat kilpailla autovalmistajien kanssa. Useiden raaka-aineiden hinnat, kuparista palladiumiin, ovat jo nousseet voimakkaasti, kun globaali talous toipuu pandemiasta.

Vaikka Kiinalla ja Japanilla on kriittisten metallien strategisia varastoja, länsimaat eivät tyypillisesti tällaisia varastoja ole pitäneet. Kiinalla on myös keskeinen rooli näiden metallien jalostamisessa. Maa tuottaa myös noin 60% maailman harvinaisten maametallien tuotannosta.

Yhdysvaltojen varmuusvarastot

Yhdysvaltojen Defence Logistics Agency (DLA) pyörittää maan varmuusvarastointia, mutta DLA on hyvin harvoin tehnyt suurempia hankintoja kylmän sodan päättymisen jälkeen. Aikanaan koboltin strateginen merkitys kasvoi, koska sitä käytettiin hävittäjien moottoreissa, kertoo Bloomberg. Nyt koboltti on jälleen isossa roolissa sähköautojen tehokkaissa akuissa. Erityistä huolta koboltin osalta aiheuttaa se, että 70% maailman kobottituotannosta tulee Kongosta.

Tällä sivustolla on seurattu tiiviisti Kongon demokraattisen tasavallan kobolttituotannoon kehittymistä myös alan vastuullisuuden ja esimerkiksi lapsityövoiman käytän osalta.

Maaliskuussa 2021 Reuters kertoi , että Yhdysvaltojen Defense Logistics Agency valmistautui myymään tinaa varastostaan ensimmäisen kerran vuosikymmeneen.

Yhdysvaltojen energiaministeriö varoittaa raaka-aineriskeistä

Aiemmin tänä vuonna Yhdysvaltain energiaministeriö (Department of Energy, DoE) varoitti, että maalta puuttuu riittävät kotimaiset varannot, jotta maa pystyisi vastaamaan tiettyjen kriittisten materiaalien kysyntään, esimerkkeinä koboltti ja gallium. Ministeriö suositteli Yhdysvalloille liittoutumista kumppanimaiden kanssa toimitusketjujen rakentamiseksi ja korvaavien materiaalien etsimiseksi, kertoo Bloomberg uutisessaan. Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä onkin ollut viime kuukausina paljon aktiviteetteja mm. akkumineraaleihin liittyen.

Yhtenä ratkaisuna tulevaisuuden haasteiden hanskaamiseen IEA ehdottaa raaka-aineiden kierrätyksen lisäämistä sekä uusien kaivosten kehittämistä. IEA myös varoittaa, samaan tapaan kuin investointipankit ja raaka-aineiden välittäjät, että energiamurroksen kasvava kysyntä voi aiheuttaa vakavaa pulaa esimerkiksi kuparista

Siinä missä investointipankki Goldman Sachs tai raaka-ainevälittäjä Trafigura korostavat, että korkeammat hinnat ovat tarpeen, jotta alalle saadaan lisää tuotantokapasiteettia, IEA kehottaa hallituksia ryhtymään suoriin toimenpiteisiin saatavuuteen liittyvien haavoittuvuuksien taklaamiseksi.

IEA:n mukaan varmuusvarastot ovat todennäköisesti tehokkain tapa suojautua pienillä ja huonosti läpinäkyvillä markkinoilla, joilla tuotanto on hyvin keskittynyttä.

Nykyinen tuotanto ja julkistetut investoinnit eivät riitä

IEA painottaa, että tämän päivän tuotantomäärät ja investointisuunnitelmat useille kriittisille materiaaleille ovat selvästi alle ennustetun raaka-aineiden tarpeen.

Energiajärjestön mukaan poliitikoista ja alan yrityksistä riippuu, riittävätkö kriittiset mineraalit mahdollistamaan siirtymän puhtaaseen energiaan vai tuleeko niistä pullonkaula tälle kehitykselle, kertoo Bloomberg uutisessaan.

Varmuusvarastot eivät paljon lämmitä jos jalostava teollisuus puuttuu

Akku- ja raaka-aineteollisuutta seuraavan Benchmark Mineral Intelligencen toimitusjohtaja Simon Moores kommentoi Twitterissä uutisia kriittisten mineraalien varmuusvarastointiin liittyen toteamalla, että mineraalien varastot ovat aika hyödyttömiä ellei maalla ole niiden jalostamiseen tarvittavaa teollisuutta, joka voi tuottaa tarvittavat akkukemikaalit ja -kennot.

Muistutuksena Moores jakoi BMI:n kuvan, johon on koottu Kiinan markkinaosuuksia akkuraaka-aineiden arvoketjussa, jossa Kiina dominoi nimenomaan akkukemikaalien, anodien ja katodien sekä akkukennojen valmistusta.

 

Kuva 5. Benchmark Mineralsin Simon Moores muistuttaa, että raaka-aineiden varmuusvarastoista ei ole iloa, jos jalostuskapasiteetti puuttuu. (Lähde: BMI)

 

Kuva 6. Siirtyminen öljystä puhtaaseen energiaan tuo merkittäviä muutoksia toimitusketjuihin myös geopoliittisesti. (Lähde: IEA 2021)

 

Toim. huom. Kun Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin alle perustettu kriittisten materiaalien seurantaryhmä aloitti toimintansa vuoden 2018 lopulla, oli ajatus kriittisten metallien ja mineraalien varmuusvarastoinnista, tai pikemminkin puskurivarastoista, esillä keskusteluissa. Keskeinen ajatus oli, että tällaiseen puskurivarastoon voitaisiin ostaa erityisesti kierrätysmateriaalia kotimaisilta toimijoilta, jolloin kierrätyksen kautta saataville arvokkaille metalleille olisi varmaa kysyntää, mikä edistäisi myös kotimaisen kierrätysteollisuuden kehittymistä. Hyvin hoidettuna tällainen varasto voisi toimia myös aktiivisemmin markkinoilla, myyden ja ostaen kriittisiä metalleja ja mineraaleja markkinatilanteen ja suomalaisen teollisuuden tarpeiden mukaan. Kiinassa tällainen “raaka-ainekonttori” onkin (State Reserve Buerau, SRB) jo olemassa. SRB osti vuoden 2020 lopulla kriittisiä materiaaleja, kun hintataso oli koronakevään 2020 jäljiltä alhaalla. Jostain syystä Suomessa ajatus innovaatiokriittisten metallien ja mineraalien varmuusvarastoinnista ei ole oikein lähtenyt lentoon. Yritysten kiinnostusta kartoitettiin aikanaan myös kriittisten materiaalien huoltovarmuuteen liittyvässä kyselyssä. Vastauksissa korostuivat lähinnä käytännön kysymykset, kuten missä materiaaleja säilytettäisiin ja miten niiden pysyminen kuranttina varmistettaisiin. Vastauksissa nousi esille myös kysymys, olisiko tällaiset puskurivarastot järkevämpi toteuttaa EU:n tasolla tai pohjoismaisena yhteistyönä. Valitettavasti ainakin koronakevään 2020 kokemukset hengityssuojainten  osalta osoittivat, että isot EU-maat varmistivat ensin, että saivat itse riittävästi suojaimia, kuten tällä viikolla olemme uutisissakin kuulleet. Pienen maan kannattaa pyrkiä omavaraisuuteen kriittisissä asioissa. Eräällä vakuutusyhtiöllä pyörii parhaillaan mainoskampanja teemalla “Ennakoi – älä reagoi”. Tuossa olisi hyvä ohjenuora myös varautumiseen kriittisten metallien ja mineraalien  – ja myös puolijohteiden – osalta. Nyt tuntuu vahvasti siltä, että meillä Suomessa lähinnä reagoidaan, kun riskit alkavat realisoitua. Ennakointi taitaa jäädä sitten jo vähän vähemmälle. 

(Julkaistu 6.5.2021, päivitetty 11.5.2021)

Lähteet:

 

Lisää aiheesta: