Brittitaloudet hilloavat edelleen nurkissaan käytettyjä  elektroniikkalaitteita eivätkä vie niitä kierrätykseen. Näin kertoo elokuussa 2019 julkistettu The Royal Society of Chemistryn teettämä tutkimus. Brittikodeissa lojuu jopa 40 miljoonaa käytettyä sähkö- tai elektroniikkalaitetta.

Brittitutkimuksen mukaan 51 prosentissa kotitalouksista pyörii nurkissa ainakin yksi käytöstä poistettu sähkö- ta elektroniikkalaite, 45 prosentilla käytettyjä vimpaimia löytyy 2 – 5 kappaletta.  Tutkimustulos tarkoittaa sitä, että brittikodeissa lojuu jopa 40 miljoonaa käytöstä poistettua elektroniikkalaitetta. Haastatelluista yli kahdestatuhannesta henkilöstä 82 prosentilla ei ollut minkäänlaista suunnitelmaa kierrättää tai myydä laitteita sen jälkeen, kun ne ovat poistuneet käytöstä, kertoo Envirotec Magazine artikkelissaan.

Kuva 1. ArsTechnica kertoi vuonna 2016 Dellin ja Applen suunnitelmista tehostaa elektroniikkaromun hyödyntämistä (lähde: ArsTechnica, 2016)

Miksi ei romu kierrä?

Kun ihmisiltä kysyttiin, miksi he eivät kierrätä vanhoja laitteita, yli kolmasosa (37%) kertoi syyksi laitteiden tietojen turvalliseen hävittämiseen liittyvät syyt. Neljännes kertoi mieluummin myyvänsä laitteen. Lähes kolmannes (29%) mainitsi myös, että he eivät tiedä, missä vanhat laitteet voisi kierrättää.

Elektroniikkakierrätysalan edustajan mukaan kyselyn tulos osoittaa, miten tärkeää on kertoa ihmisille, miten sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) tulisi kierrättää. Ja mikä on meidän kuluttajien vastuu kierrätyksen onnistumisessa. Tavoitteena täytyy olla synnyttää uudenlaiset käytännöt sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätykseen.

Kuva 2. Brittilehti The Guardian peräänkuulutti vuonna 2017 uudenlaista mallia elektroniikkaromun kierrätykseen (lähde: The Guardian, 2017)

Nuoret aikuiset teknologian suurkuluttajia

Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä hoitavan REPIC:n vuonna 2018 tekemän selvityksen mukaan 16 – 29 vuotiailla oli eniten teknisiä vimpaimia käytössään. Tämän ikäryhmän arvio vanhentuneiden tai rikkoutuneiden sähkö- ja elektroniikkalaitteidensa arvosta oli yli 100 miljoonaa puntaa suurempi kuin esimerkiksi ikäryhmän 30 – 44 v. vastaava, ja yli 600 miljoonaa enemmän kuin yli 60-vuotiaiden ikäryhmässä.

Uhanalaiset aineet

The Royal Society of Chemistryn on hyödyntänyt REPIC:n vuoden 2018 tutkimuksen tuloksia ”Elements in danger”-kampanjassaan, jonka tavoitteena on nostaa tietoisuutta kriittisten materiaalien saatavuuteen liittyvistä riskeistä. Kännyköissä on yli kolmeakymmentä alkuainetta – näistä kuuden osalta luonnossa esiintyvien varantojen on arvioitu loppuvan seuraavan 100 vuoden aikana.

Kuva 3. The Royal Society of Chemistery herättelee kansaa kriittisten materiaalien hupenemiseen (lähde: The Royal Society of Chemistry)

Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksellä on keskeinen rooli siinä, että innovaatiokriittiset materiaalit riittävät kattamaan sähköistyvän liikenteen ja uusien energiamuotojen kovaa vauhtia kasvavan kysynnän.

Lähteet: 

 

Ilmastokeskustelu käy kuumana, mutta harvoin puhutaan informaatioteknologian ekologisesta jalanjäljestä

Apple alkaa käyttää iPhonessa kierrätettyjä harvinaisia maametalleja

Kiinassa ei kierrätyksellä leikitä

Vähäpäästöinen yhteiskunta rohmuaa kuparia

Apple valjastaa robotit kännyköiden kierrätykseen