Euroopan kemikaalivirasto ECHA toivottaa yritykset tervetulleiksi testaamaan uutta SCIP-tietokantaa, joka otetaan tuotantokäyttöön 5.1.2021.  Nyt julkaistu testiversio SCIP-tietokannasta antaa yrityksille mahdollisuuden  tutustua tietokantaan ja testata, miten SCIP-ilmoitukset lähetetään kantaan. Lopullinen versio tietokannasta julkaistaan tämän vuoden lopulla.

EU:n uudistetun jätedirektiivin artiklan 9 – Jätteen syntymisen estäminen –mukaisesti Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n tehtävänä on perustaa uusi tietokanta (SCIP database), johon EU-tuottajien ja -maahantuojien tulee tehdä ilmoitus esineissä käytettävistä aineista. Ilmoitusvelvollisuus koskee esineen toimittajaa, kun esine sisältää yli 0,1% w/w kandidaattilistalla olevaa erityistä huolta aiheuttavaa ainetta (SVHC).

Lue myös: ECHA:n rakenteilla oleva SCIP-tietokanta aineista esineissä tietää yrityksille paljon lisätyötä – ja valmista pitää olla jo reilun vuoden päästä

 

Kuva 1.  ECHA:n tekemä video kertoo, kenen tarvitsee ilmoittaa tuotteita SCIP-tietokantaan.

Testaus käyntiin

Käyttäjät voivat nyt lähettää dataa testikantaan, ja antaa ECHA:lle palautetta ja kehitysideoita lopullista versiota varten, joka julkaistaan kuluvan vuoden lopulla. Kaikki testidata putsataan pois ennen lopullisen version julkistamista.

Lisätietoa SCIP-tietokannan testiversiosta löytyy ECHA:n sivuilta.

Kohti kestävämpää kiertotaloutta

ECHA:n edustajan mukaan vaarallisten ja haitallisten kemikaalien jäljittäminen on avainasia siirryttäessä kohti kestävämpää kiertotaloutta.

Kaikki materiaalit on tehty kemikaaleista, joten on tärkeä tietää, mitkä tuotteet sisältävät vaarallisia kemikaaleja ennen kuin ne kierrätetään.  Uusi SCIP-tietokanta auttaa meitä tekemään tuotteista turvallisempia.

EU-tuottajien ja -maahantuojien pitää huolehtia siitä, että kaikkien “kaupan hyllyllä olevien” esineiden valmistuksessa käytetyt ECHA:n kandidaattilistan  aineet löytyvät SCIP-tietokannasta. Mikäli kandidaattilistaa päivitetään, tulee SCIP-tietokantaa päivittää vastaavasti, joten kyse ei ole mistään kertaluonteisesta harjoituksesta, vaan jatkuvaa päivitystä vaativasta kannasta.

Kuva 2. SCIP-tietokantaan syötettävät tiedot  (lähde: ECHA, Tunnela 10.10.2019)

 

Kuva 3. Valmistatteko, tuotteko maahan tai toimitatteko EU-markkinoille tuotteita, jotka sisältävät erityistä huolta aiheuttavia aineita (“substance of concern”)? Jos vastaus on kyllä, kannattaa tutustua ECHA:n SCIP-tietokantaan ja tulossa oleviin vaatimuksiin näiden tuotteiden ilmoittamisesta.

 

Lähteet:

  • Towards circular economy: test our database to track harmful chemicals in products. ECHA, 17 Feb 2020.

Lisää aiheesta:

  • Kemikaalivirastoon tulee uusi lajaa tietokanta – EU:n jätedirektiivi kiristää vaarallisten aineiden valvontaa ensi vuonna. YLE-uutiset, 7.2.2020.
  • ECHA:n SCIP-sivut

 

ECHA:n rakenteilla oleva SCIP-tietokanta aineista esineissä tietää yrityksille paljon lisätyötä – ja valmista pitää olla jo reilun vuoden päästä