Kategoria: Tukes

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa vaarallisia kemikaaleja käsittelevien laitosten sekä kattilalaitosten johtoa ja turvallisuudesta vastaavia henkilöitä varautumaan koronaviruksen laajempaan leviämiseen. Jos koronavirus aiheuttaa Suomessa kansallisen tai paikallisen epidemian, on mahdollista, ettei laitoksissa ole enää riittävästi henkilökuntaa laitoksen turvalliseen käynnissä pitämiseen normaalissa tilanteessa tai häiriötilanteissa. Laitoksilla tulee varautua myös siihen, että turvallisuuden kannalta kriittisten komponenttien ja varaosien […]

Read more