Kategoria: TEM

Maaliskuun lopulla julkaisiin mielenkiintoinen raportti Suomen mineraaliklusterista. Konsulttiyritys Ramboll Finland Oy selvitti Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta, millaista arvonlisää Suomen mineraaliklusteri tuottaa kansallisesti. Potentiaalia löytyy erityisesti jalostusasteen nostamisesta ja kiertotaloudesta. Suomen mineraaliklusteri pitää sisällään kaivostoiminnan ja louhinnan, metallien jalostuksen sekä kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistuksen (ks. kuva 1). Kuva 1. Mineraaliklusteriin kuuluvat toimialat. (Lähde: TEM 2020) Mineraaliklusteri […]

Read more