Kategoria: SDGs

EIT RawMaterials on julkaissut linjapaperin raaka-aineista ja kiertotaloudesta. Taustalla ovat EU:n Green Deal ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Kiertotalous on saanut viime aikoina paljon huomiota Euroopassa positiivisena, ratkaisulähtöisenä näkökulmana talouskasvuun tilanteessa, jossa ympäristön aiheuttamat rajoitukset voimistuvat koko ajan. Primäärisistä ja sekundäärisistä lähteistä saatavat raaka-aineet ovat talouden selkäranta. Tarvitaan radikaali siirtymä lineaarisesta ajattelusta kiertotalousajatteluun, korostaa EIT […]

Read more