Kategoria: Jaksollinen järjestelmä

Maapallo muodostuu 90 eri luonnossa esiintyvästä alkuaineesta. Osa niistä on uhanalaisia. Visual Capitalist on tehnyt taas hienon visualisoinnin, tällä kertaa European Chemical Societyn (EuChemS) datan pohjalta. Visualisointi kuvassa 1 havainnollistaa, mitä alkuaineita on yllin kyllin ja mitkä alkuaineet olivat vuoden 2021 tilanteen mukaan uhanalaisia. Graafissa kunkin alkuaineen pallukan koko viittaa sen atomien lukumäärään logaritmisella asteikolla. […]

Read more