Kategoria: IEA

Japanissa huhtikuun puolivälissä pitämässä kokouksessaan G7-maat julkistivat viiden kohdan ohjelman (“Five-Point Plan for Critical Minerals Security”), jonka avulla pyritään varmistamaan kriittisten mineraalien saatavuus Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n edustajan mukaan G7-maat ovat kovaa vauhtia nostamassa kriittisten mineraalien merkityksen ylimmälle tasolle. Tietoisuus siitä, että nämä raaka-aineet ovat keskeisessä roolissa siirryttäessä uudistuvan energian käyttöön, kasvaa koko ajan. Kriittisten mineraalien […]

Read more

Uusiutuvan energian odotetaan korvaavan fossiiliset polttoaineet tulevien vuosikymmenten aikana. Tällä laajamittaisella siirtymällä tulee olemaan vaikutusta raaka-aineiden kysyntään: vihreän energian kasvu tarkoittaa lisää tuulivoimaloita, aurinkokennoja ja akkuja – ja lisää niiden valmistukseen käytettäviä energiametalleja. Visual Capitalist on jälleen kerran tehnyt hienon visualisoinnin, tällä kertaa kansainvälisen energiajärjestön IEA:n datan pohjalta. Siinä havainnollistetaan, missä nämä vihreän vallankumouksen kannalta […]

Read more

Tanskalainen energiayhtiö Ørsted ja tuulivoimaloita valmistava tanskalainen Vestas ovat varoittaneet Euroopan uusiutuvan energian hankkeiden haastavista olosuhteista, kertoo Financial Times uutisessaan. Tuulivoimalahankkeet ovat kärsineet heikoista tuulista, toimitusketjuihin liittyvistä ongelmista ja nousevista tuotantokustannuksista. Vestas varoitti marraskuun kertoi liiketoimintaympäristön olevan erittäin haastava (”increasingly challenging global business environment for renewables”) ja pienensi tulosennustettaan jo toisen kerran tänä vuonna, uutisoi […]

Read more

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n vuosittaista World Energy Outlook –raporttia on luettu ahkerasti ennen marraskuussa Glasgow’ssa pidettävää YK:n COP26-ilmastokokousta. IEA:n raportti on melkoinen tiiliskivi. Raportin luvusta 6.3.1. löytyvät energia-alan näkemykset kriittisiin mineraaleihin tiivistettynä kuuteen sivuun. Vaikka tuon osion otsikossa on mainittu sana ”kriittinen”, on raportista vaikea löytää näkemyksiä, joissa asian kriittisyys olisi oikeasti ymmärretty,  pohtii Mining.com artikkelissaan. […]

Read more

Pohjoismailla on hyvät mahdollisuudet kriittisten metallien ja mineraalien kestävään tuotantoon Euroopan pyrkiessä kohti vihreämpää energiaa, kertoo Pohjoismaiden yhteinen selvitys. Selvityksen mukaan Pohjoismaiden kallioperän raaka-aineilla voidaan kattaa merkittävä osa lähes kaikista metalleista ja mineraaleista, joita Euroopan siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan tarvitsee. Suomea tutkimuksessa edusti Geologian tutkimuslaitos GTK. Siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan on keskeinen osa ilmastonmuutoksen haasteiden taklaamisessa. Tämä […]

Read more

Energiamurros on käynnistynyt, mutta kaikki eivät ole tässä kehityksessä samalla viivalla: kuilu kehittyneiden maiden ja kehittyvien talouksien energiainvestoinneissa kasvaa, muistuttavat kansainvälinen energiajärjestö IEA ja WEF. Kehittyvien maiden investointien puhtaaseen energiaan tulee kasvaa seitsenkertaisiksi, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin päästäisiin. Päästöjä olisi taloudellisesti järkevintä leikata kehittyvillä markkinoilla, mutta tällä hetkellä vain viidesosa puhtaan energian investoinneista tehdään kehittyvillä […]

Read more

Kansainvälinen energiajärjestö IEA (International Energy Agency) julkisti hiljattain raporttinsa, jonka mukaan tuleva energiamurros tulee vaatimaan paljon mineraaleja. IEA ennustaa massiivista kysyntää uusiutuvan energian vaatimille metalleille. Visual Capitalist on tehnyt hienon visualisoinnin siitä, mitä metalleja eri uusiutuvan energian teknologiat käyttävät. Useat konsultti- ja markkinatutkimusyritykset ovat nostaneet viime viikkoina vahvasti esille kriittisten metallien ja mineraalien riittävyyden tuoman […]

Read more

Ajovoima-akun osuus sähköauton kokonaiskustannuksista on noin 20 – 40 prosenttia auton hinnasta. Futuurit auttavat sekä akkujen ostajia että myyjiä suojautumaan hintariskeiltä, sanoo South China Morning Postin haastattelema maailman suurimman johdannaisten markkinapaikka CME.  CME Group avasi toukokuun alussa kaupankäynnin litium-futuureilla. London Metal Exchange suunnittelee tuovansa vastaavan tuotteen markkinoille kesällä. Futuuri on julkisesti noteerattu johdannaissopimus, jolla sitoudutaan ostamaan ja […]

Read more

Kansainvälinen energiajärjestö (International Energy Agency, IEA) on antanut hallituksille suosituksen ryhtyä rakentamaan varmuusvarastoja akkumetalleille, kuten koboltti ja litium. Energiajärjestö antoi samalla tiukan varoituksen vihreään energiaan siirtymiseen liittyvästä geopoliittisesta riskistä, kertoo Bloomberg artikkelissaan. Myös kriittisten materiaalien seurantaryhmässä on vuosien varrella keskusteltu kriittisten metallien ja mineraalien strategisista varmuus- tai puskurivarastoista, joihin hankittaisiin erityisesti kotimaista, kierrätysmateriaaleista talteenotettua materiaalia. […]

Read more