Kategoria: Digitaalinen kaksonen

Sähköautojen akkujen ympäristövaikutuksista ei ole riittävästi tietoa. Global Battery Alliance julkisti hiljattain Greenhouse Gas Rulebook –oppaan, joka antaa autojen käyttäjille ja valmistajille eväät arvioida akkujen ja niiden komponenttien hiilijalanjälkiä. Sähköautojen myynti tuplaantui vuodesta 2020 vuoteen 2021. Viime vuonna myytiin maailmanlaajuisesti 6,6 miljoonaa sähköautoa. Osa asiantuntijoista uskoo sähköautojen osuuden uusien autojen myynnistä nousevan yli 50 prosenttiin […]

Read more

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) teetti keväällä 2021 esiselvityksen, jossa kartoitettiin kaivosten sivukivien ja rikastushiekkojen hyödyntämisen tilannetta Suomessa. Selvityksen mukaan kaivannaisjätteiden hyödyntämisen tehostaminen on tärkeä teema, johon alan toimijoilla on halua ja kykyä tarttua. Kriittisten materiaalien näkökulmasta kaivannaisjätteiden tehokkaampi hyödyntäminen voi osaltaan auttaa tyydyttämään vähähiilisen yhteiskunnan raaka-ainetarvetta. Kaivannaisjätteet edustavat merkittävää osuutta kaikesta Suomessa vuosittain syntyvästä jätteestä. […]

Read more