Ison-Britannian kauppaministerin kirje Washingtoniin sanoo Bidenin ”ilmastolain” olevan protektionistinen ja toivoo joustoa brittiläiselle teollisuudelle, kertoo Financial Times.

Britit ovat liittyneet laajaan kansainväliseen rintamaan, joka kritisoi presidentti Bidenin massiivista vihreiden tukien pakettia. Britit pitävät paketin toimenpiteitä protektionistina. Ne iskevät brittiläisiin sähköautojen ja akkujen valmistajiin.

Brittien kv-kaupasta vastaava ministeri Kemi Badenoch on kirjoittanut kirjeen Yhdysvaltojen kollegalleen Katherine Taille esittääkseen vastalauseensa Bidenin 369 miljardin dollarin satsaukselle vihreän talouden edistämiseksi.

USA:n Inflation Reduction Act (IRA), jonka kongressi vahvisti elokuussa 2022, pitää sisällään verohelpotuksia vihreille teknologioille. Tavoitteena on houkutella investointeja Yhdysvaltoihin ja leikata hiilidioksidipäästöjä.

EU, Etelä-Korea ja Kanada kritisoivat

Euroopan unioni, Etelä-Korea ja Kanada ovat niiden toimijoiden joukossa, jotka ovat kritisoineet tukien kytkemisen Yhdysvaltain kotimaiseen tuotantoon Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjen vastaisiksi, mutta Iso-Britannia on pitänyt asiassa matalaa profiilia tähän saakka, kirjoittaa Financial Times.

Kauppaministeri Badenoch sanoo Financial Timesin näkemässä kirjeessä Inflation Reduction Act –paketin vahingoittavan useita talouksia eri puolilla maailmaa ja vaikuttavan akkujen, sähköautojen ja laajemmin uusiutuvan energian toimitusketjuihin.

Vaikka ministeri pitää hyvänä asiana, että Yhdysvallat tekevät toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, hän varoitti, että tällaiset toimet eivät saisi tapahtua vapaan kaupan kustannuksella. Molempien osapuolten tulisi myös pitää kiinni kansainvälisistä kauppasopimuksista.

 

Kuva 1. Vain pieni joukko maita täyttää Inflation Reduction Actin vaatimukset akkuraaka-aineiden valmistuksen tai kierrätyksen osalta. (Lähde: Roland Berger, Aug 2022)

Sähköauton hankintatuki hiertää

Erityisesti brittejä ärsyttää sähköautojen 7.500 dollarin hankintatuen autoihin, joissa käytetään merkittävässä määrin Pohjois-Amerikassa valmistettuja ja osia, ja jotka on koottu siellä.

Akkuihin käytettävien raaka-aineiden tulee olla peräisin maista, joiden kanssa kanssa Yhdysvalloilla on vapaakauppa. Tämä vaatimus jättää EU-maat ja Ison-Britannian sopimuksen ulkopuolelle.

Presidentti Biden on kuitenkin vihjaissut, että vaatimuksen voitaisiin katsoa kattavan myös kumppanimaat (”allies”), koska USA:n kongressi lakia laatiessaan ei tarkoittanut näiden maiden rajaamista tukiehtojen ulkopuolelle, kirjoittaa Financial Times.

Yhdysvaltojen kauppaministeri Tain edustajan mukaan presidentti Biden on tehnyt selväksi, että Yhdysvallat on kuunnellut liittolaisten ja kumppaneiden huolia IRA-pakettiin liittyen, ja että Yhdysvallat on sitoutunut tekemään yhteistyötä, jotta rakentava polku eteenpäin löytyy.

Yksityiskohdat julkaistaan maaliskuussa

USA:n valtionvarainministeriö on luvannut antaa lisätietoa IRA:n verotukiin liittyvien kriittisten mineraalien ja akkukomponenttien linjausten mahdollisista suunnista ennen vuoden vaihdetta, mutta yksityiskohtia joudutaan odottamaan maaliskuulle, kertoo Financial Times artikkelissaan.

Kauppaministeri Badenochin mukaan Yhdysvaltain läheisimpänä liittolaisena Iso-Britannia odottaa pääsevänsä mukaan IRA:n listalle.

Tiukan taloutensa kanssa painiskeleva Iso-Britannia, kuten monet vastaavassa tilanteessa olevat EU-maat, ei ole yhtään innostunut lähtemään valtiontukien kilpajuoksuun Washingtonin kanssa.

EU ja USA etsivät luovia ratkaisuja

Yhdysvaltojen ja EU:n yhteinen työelin pyrkii löytämään kumppaneiden toivomia viilauksia, jotka voitaisiin toteuttaa ilman, että lakipaketti pitäisi viedä takaisin kongressin käsiteltäväksi.

USA:n valtiovarainministeriö ja verohallinto käyvät parhaillaan läpi teollisuuden kanssa, miten IRA-lainsäädäntö tulisi toimeenpanna. Kumppanimaat toivovat, että ”ilmastolakiin” kirjatut, hieman harmaalla alueella olevat kohdat voidaan hyödyntää vaikutusten lieventämiseksi ulkomaisten yritysten näkökulmasta.

EU:n virkamiehet toivovat voivansa hyödyntää porsaanreikää, jonka mukaan hyötyajoneuvojen ei tarvitsisi olla Yhdysvalloissa kasattuja päästäkseen 7,500 verohelpotusten piiriin. Yksityishenkilön liisaama sähköauto voitaisiin tulkita kaupalliseksi ajoneuvoksi (”commercial vehicle”), arvioivat keskusteluja seuraavat asiantuntijat.

EU selvittää parhaillaan mahdollisuuksia rukata valtiontukisäädöksiään niin, että amerikkalaisten yritysten kanssa kilpailevia yrityksiä voitaisiin tukea IRA:n epäreiluilta eduilta, kertoo Financial Times artikkelissaan.

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 27.12.2022)

Lähteet:

  • Britain joins EU in criticising Biden’s green subsidies package. Financial Times, 22 Dec 2022.
  • What does America’s $369bn climate bill mean for Europe? Sifted, 12 Aug 2022.

Lisää aiheesta:

European Battery Alliance iskee pöytään kovat vastalääkkeet IRA-paketille

 

Inflation Reduction Act on tehokas työkalu, joka voi johtaa kauppasotaan

 

Miljardit vyöryvät USA:n akkuteollisuuteen Inflation Reduction Act –ilmastolain voimalla

 

Inflation Reduction Act suosii Yhdysvaltain ja sen vapaakauppakumppaneiden akku- ja akkumineraaliteollisuutta