Autovalmistajien operaatiot akkumateriaalien markkinoilla jatkuvat: autovalmistaja BMW on tehnyt sopimuksen marokkolaisen Managem-CTT:n kanssa koboltin toimittamisesta yhtiön sähköautoihin. BMW:n strategia koboltin saannin varmistamiseksi suorilla sopimuksilla kaivosyhtiöiden kanssa eroaa muiden autovalmistajien linjauksista, arvioi markkinatutkimuslaitos Roskill.

Marokkolaisella Managem-CTT:llä on maailman ainoa pelkkää kobolttia tuottava kaivos maailmassa, kertoo markkinatutkimuslaitos Roskill uutisessaan. Nyt tehtyä sopimusta (definitive offtake agreement) edelsi yhtiöiden tammikuussa 2019 tekemä aiesopimus. Sopimuksen arvoksi on ilmoitettu 122 miljoonaa dollaria ja se vastaa noin viidennestä BMW:n litiumioniakkujen kobolttitarpeesta vuoteen 2025 mennessä.

Uutinen on linjassa BWM:n keväällä 2019 uutisoidun päätöksen kanssa, jonka mukaan yhtiö aikoo lopettaa koboltin ostamisen Kongosta, kun se esittelee viidennen sukupolven sähköautonsa vuosina 2020-2021.

20% Marokosta, loput Australiasta

Roskillin laskelmien mukaan Managem toimittaa BMW:lle  noin 3,9 kt kobolttia seuraavan viiden vuoden aikana. BMW on kertonut, että määrä vastaa noin 20 prosentin osuutta yhtiön kobolttitarpeesta vuoteen 2025 mennessä. Loput 80% koboltista BMW hankkii Glencoren Murrin Murrinin tuotantolaitokselta Länsi-Australiasta. Tämä tarkoittaa sitä, että Managem ja Glencore toimittavat yhteensä noin 19,6 kt kobolttia BMW:lle vuosina 2020-2025.

Jotta Managem ja Glencore pystyisivät kahdestaan toimittamaan 100% BMW:n kobolttitarpeesta, pitäisi noin 85% kummankin yhtiön kaivostuotannon kapasiteetista varata BMW:lle, analysoi Roskill artikkelissaan. Tämä tarkoittaisi Managemin osalta 1,5 kt/vuosi ja Glencorelta 2,4 kt/vuosi tuotantomääriä. Nämä volyymit ovat Roskillin mukaan merkittävästi suuremmat kuin edellä esitetyt arviot sopimusmääristä (ks. kuva 1). Tämä voi myös tarkoittaa sitä, että koboltin pitkän aikavälin sopimushinta on alle nykyisen markkinahinnan, mikäli Managem toimittaisi 1,5 kt/vuosi, laskeskelee Roskill.

 

 

Kuva 1. BMW:n julkistamat koboltin hankintasopimukset. (Lähde: Roskill)

 

Koboltti vaatii jatkojalostusta ennen akkukäyttöä

Roskill muistuttaa, että sekä Managem että Glencoren Murrin Murrin tuottavat metallista kobolttia, jota ei voi suoraan käyttää NCM-akkujen katodien prekursorimateriaalien valmistukseen. Metalli pitää jatkokäsitellä kemiallisesti sulfaattimuotoon. BMW ei ole kertonut, keiden litiumsulftaattituottajien kanssa se aikoo tehdä yhteistyötä.

 

Kuva 2. Suorat ja epäsuorat toimittajat BMW:n sähköautojen litiumioniakkujen arvoketjussa. (Lähde: Roskill)

 

BMW:n toimintamalli eroaa muista autonvalmistajista

BMW:n suoraviivainen toimintamalli varmistaa tarvitsemansa koboltin saanti suorilla sopimuksilla kaivosyhtiöiden kanssa eroaa Roskillin mukaan muiden autovalmistajien strategioista. Keskeinen ajuri BMW:n valitseman strategian taustalla on vähentää Kongon kobolttituotantoon liittyviä riskejä sekä lisätä koboltin hankinnan hallittavuutta, läpinäkyvyttä ja seurattavuutta. Tosin esimerkiksi Tesla on tehnyt sopimuksen koboltista suoraan Glencoren kanssa, uutisoi The Financial Times kesäkuussa 2020.

Roskill muistuttaa, että vaikka BMW on ryhtynyt toimenpiteisiin Kongon koboltin välttämiseksi, yhtiö ei voi sivuuttaa sitä tosiaa, että kokonaan ilman Kongon kobolttia on käytännössä mahdotonta selvitä, kun otetaan huomioon koboltin kysynnän määrä tulevaisuudessa.

BMW on  mukana useissa kobolttiin liittyvissä hankkeissa, kuten Responsible Cobalt Initiative sekä yhtiön Cobalt for Development –hanke yhdessä BASF:n, Samsung SDI:n ja Samsung Electronicsin kanssa. Roskillin mukaan tämä osoittaa, että autonvalmistaja joutuu mahdollisesti tulevaisuudessa hankkimaan kobolttia myös Kongon kaivoksista.

 

Lähteet:

  • Automotive, cobalt: BMW signs offtake with Managem-CTT for Moroccan cobalt. Roskill 16 July 2020.
  • Tesla to buy cobalt from Glencore for new car plants. Financial Times, 16 June 2020.
  • BMW to stop purchasing Congo cobalt in 2020/21. Electrive, 26 March 2019.
  • Project by BMW, BASF, Samsung SDI and Samsung Electronics to enhance sustainable cobalt mining. BASF.

 

Lisää aiheesta:

 

Honda ostaa siivun kiinalaisesta akkuvalmistaja CATL:sta

 

Tesla ostaa Glencorelta kobolttia Kongosta

 

Apple, Google, Dell, Microsoft ja Tesla on haastettu Yhdysvalloissa oikeuteen lapsikuolemista Kongon kobolttikaivoksilla

 

BMW aikoo lopettaa koboltin ostamisen Kongosta

 

KOBOLTTI​