Sähköautojen ajovoima-akkujen kierrätykseen liittyvät julkistukset saivat tänään jatkoa, kun kemianjätti BASF kertoi rakentavansa akkukierrätyslaitoksen prototyypin Saksan Schwarzheideen. Kierrätyslaitos käsittelee akkujen ohella myös akkutehtaan tuotannossa syntyvää jätettä ja se rakennetaan BASF:n katodimateriaalitehtaan kylkeen. Näin suomalaisittain “protolaitos”-termi kuulostaa vähän vaatimattomalta, sillä laitos tulee työllistämään käynnistyttyään vuoden 2023 alussa 35 henkilöä. Fortum kertoi kesäkuussa investoivansa 24 miljoonaa euroa vastaavalaiseen kierrätyslaitokseen Harjavallassa.

Yhtiön tiedotteen mukaan protolaitos käyttää innovaativista teknologiaa litiumin, nikkelin, koboltin ja mangaanin talteenottoon elinkaarensa lopussa olevista akuista ja akkukenno- ja akkumateriaalitehtaiden tuotantojätteistä.

Kierrätyslaitoksen prototyyppi mahdollistaa tuotantoprosessien kehittämisen ja teknologian kehittämisen. Talteen otettuja materiaaleja käytetään uuden katodimateriaalin valmistukseen, joten laitos edistää osaltaan akkujen kiertotaloutta, kertoo yhtiö tiedotteessaan.

BASF:n tavoitteena on akkujen suljettu kierto samalla kun yhtiö pyrkii vähentämään katodimateriaaliensa tuotannon CO2-jalanjälkeä 60 prosentilla alan tyypillisiin arvoihin nähden. Näin yhtiö haluaa vastata autovalmistajien vaatimuksiin ja edistää kestävää kehitystä.

Laitos käynnistyy vuoden 2023 alussa

BASF kertoo tiedotteessaan, että laitos tulee työllistämään käynnistyttyään vuoden 2023 alussa noin 35 henkilöä. Akkujen kierrättäminen on yksi sähköautomarkkinoiden pitkän tähtäimen välttämättömistä tavoitteista, jotta autojen hiilijalanjälki saadaan pienemmäksi ja kiristyvän sääntelyn vaatimuksiin voidaan vastata.

Tiukempia vaatimuksia on tiedossa, kun EU:n komission ehdotus uudesta akkusääntelystä tulee voimaan. Komissio on esittänyt kovempia vaatimuksia akkujen kierrätystehokkuudelle sekä materiaalikohtaisia kierrätystavoitteita nikkelille, koboltille ja litiumille.

 

Kuva 1. Havainnekuva BASF:n akkukierrätyksen pilottilaitoksesta Schwarzheidessa, Saksassa. (Kuva: BASF)

 

Toim. huom. Olemme kertoneet tällä sivustolla kesäkuun aikana neljästä uudesta sähköautojen akkujen kierrätyslaitoksia rakentavasta yrityksestä. Maailmalla panostetaan nyt merkittävästi uusien prosessien ja teknologioiden kehittämiseen sekä kapasiteetin nostamiseen akkujen ja akkuvalmistuksen teollisten sivuvirtojen käsittelyyn. Kierrätysmaailma on valmiina sitten kun akkutehtaat saavat tuotantonsa käyntiin ja ensimmäiset isommat määrät sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akkuja alkaa tulla tiensä päähän. Viimeksi mainittu ajankohta voi olla vielä aika kaukana, koska ajovoima-akkujen käyttöikä on osoittautunut varsin pitkäksi. Mutta ladattavien autojen kannan kasvaessa tulee luonnollisesti myös enemmän kolaroituja autoja ja valmistajien takaisinkutsuja akuille, jolloin kierrätysprosesseille saadaan käsiteltävää materiaaliakin.

(Julkaistu 29.6.2021)

Lähteet:

  • BASF to build new battery recycling prototype plant in Schwarzheide, Germany. BASF, 29 June 2021.

 

Lisää aiheesta: