Autoalan Tiedotuskeskus kertoo katalysaattorivarkauksien määrän kasvaneen rajusti kevään 2021 aikana. Katalysaattorit kiinnostavat varkaita niiden sisältämien arvometallien, kuten rodiumin, palladiumin ja platinan, takia. Platinaryhmän metallien hinnat ovat nousseet voimakkaasti viime vuosina. Alan toimijat peräänkuuluttuvat aktiivisuutta katsastusfirmoilta ja tullilta sekä ehdottavat käteiskaupasta luopumista kierrätysalalla varastetun tavaran kaupan estämiseksi.

Kriittisetmateriaalit.fi-sivusto on uutisoinut parin viime vuoden aikana katalysaattorivarkauksien kasvusta erityisesti Lontoon alueella, mutta myös Suomessa tämä ikävä ilmiö on yleistynyt vauhdilla. Lontoossa poliisi järjesti keväällä laajan poliisioperaation katalysaattorivarkaita vastaan.

Suomen Autokierrätyksen, Autopurkamoliiton ja Suomen Katalysaattorikierrätyksen yhteisen tiedotteen mukaan katalysaattoreita on varastettu isompia määriä esimerkiksi purkamoilta, mutta nyt ovat yleistyneet varkaudet jopa päiväsaikaan autojen parkkipaikoilta.

Varkailla on kova kiire saada katalysaattori irti, joten kohteena oleva auto kärsii yleensä katalysaattorin katoamisen lisäksi paljon muutakin vahinkoa.

Katalysaattorivarkauksia myös Suomessa

Katalysaattorivarkauksista on raportoitu kevään aikana myös Suomessa. Esimerkiksi Helsingissä ja Hyvinkäällä vorot ovat iskeneet vanhempiin Opel-merkkisiin authoihin.

Kuva 1. Varkaat nostavat auton tunkilla ylös ja leikkaavat katalysaattorin hetkessä irti. (Kuva: Poliisi / Iltalehti)

Taustalla myös petoksia

Tiedotteen mukaan Suomessa on olemassa myös viitteitä siitä, että esimerkiksi rahoitusyhtiöiden omistamista autoista on irrotettu katalysaattori hyötymismielessä.

Lisäksi on epäilyjä, että auton alkuperäinen katalysaattori on irrotettu ja myyty eteenpäin. Tilalle on hankittu edullisempi ns. tarvikekatalysaattori. Alkuperäiseen verrattuna tarvikekatalysaattori toimii huonommin, koska se sisältää niukasti kalliita jalometalleja.

Yksi huijauskeino on tyhjentää katalysaattori keramiikkamassasta, jonka pinnalla arvokkaat rodium, palladium ja platina ovat. Tämän jälkeen kuori hitsataan kiinni ja asennetaan takaisin paikalleen. Tiedotteen mukaan tällainen vilunkipeli on havaittavissa katsastuksessa visuaalisesti ja sen pitäisi näkyä myös päästömittauksessa. Alan toimijat peräänkuuluttavat katsastusyrityksiltä tarkkuutta ja toimenpiteitä tässä asiassa.

Katalysaattorissa myrkyllisiä aineita

Katalysaattorin sisällä on terveydelle vaarallisia aineita, joten niitä ei pitäisi lähteä omatoimisesti purkamaan, varoittaa autoala tiedotteessaan.

Katalysaattorin tyhjentäminen vapauttaa niiden valmistuksessa käytettyjen alkuaineiden lisäksi vaarallisia mikropartikkeleita, kuten nokea ja polttoainejäämiä. Terveysriski on välitön ihokosketuksessa ja syntynyttä pölyä hengitettäessä.

 

Kuva 2. Katalysaattori sisältää terveydelle vaarallisia aineita, joiden hengittämistä ja ihokosketusta tulee välttää.

Käytetyn katalysaattorin alkuperä tulee selvittää

Tiedotteen mukaan Suomessa kierrätetään ja kaupataan vuosittain yli 100 000 katalysaattoria. Tästä johtuen katalysaattorimarkkinoiden liiketoimintapotentiaali on merkittävä.

Olennaista on, että yritystoiminta on laillista. Käytettyjen katalysaattoreiden alkuperä pitää aina selvittää ja yritysten tulisi pidättäytyä ostamasta katalysaattoreita, jos on syytä epäillä, että ne ovat varastettuja tai niiden kauppaan liittyy harmaata taloutta, muistuttaa autoala tiedotteessaan.

Käytettyjen katalysaattoreiden laiton maastavienti saatava kuriin

Suomen Autokierrätys, Autopurkamoliitto ja Suomen Katalysaattorikierrätys Oy peräävät toimia myös viranomaisilta tai niiden lukuun työskenteleviltä.

Katsastuksessa puututaan tiedotteen mukaan jo nyt katalysaattoreihin, joiden toimintakykyä on syytä epäillä ja tarvittaessa tällaiset autot hylätään katsastuksessa.

Ala kaipaa myös Tullille riittäviä resursseja puuttua käytettyjen katalysaattoreiden maastavientiin, jos niiden alkuperää ei voida varmistaa. Suomessa käytetyt katalysaattorit voi luovuttaa maan ulkopuolelle kuljetettavaksi vain rekisteröityneelle jätekuljettajalle tai rekisteröityneelle välittäjälle tai toimijalle, jolla on ympäristö- ja jätteensiirtolupa.

Käteisen käytöstä tulisi luopua kierrätysalalla

Yksi tehokas keino hillitä varastetun tavaran myyntiä on käteismaksuista luopuminen. Osa kierrätysalan toimijoista on jo vapaaehtoisesti lopettanut käteisen käytön koko toiminnassaan.

Samaa voitaisiin edellyttää lainsäädäntömuutoksella koko toimialalta, ehdottavat Suomen Autokierrätys, Autopurkamoliitto ja Suomen Katalysaattorikierrätys Oy.

(Julkaistu 6.7.2021)

 

Lähteet:

  • Katalysaattorivarkaudet lisääntyneet rajusti. Tiedote, Autoalan Tiedotuskeskus 5.7.2021.
  • Police operation to stop thefts of catalytic converters. ATF Professional, 23 March 2021.
  • Katalysaattorivarkauksia tehtailtu myös Hyvinkäällä ja Riihimäellä- ”Kyllä tämä viheliäiseltä trendiltä vaikuttaa”. Aamuposti 10.2.2021.
  • Onko autossasi vanha katalysaattori? Rahanhimoiset varkaat vievät sen nyt minuuteissa – ”Tunkkaavat auton ylös ja syöksyvät alle”. Iltalehti 1.11.2020.

 

Lisää aiheesta: