Australia on julkistanut uuden listauksen, joka korostaa maan vahvaa asemaa kriittisten materiaalien toimitusketjussa. Listauksen on laatinut Australian Trade and Investment Commission (Austrade) yhdessä Geoscience Australian ja Critical Minerals Facilitation Officen kanssa. Edellinen versio listasta julkaistiin vuonna 2019. 

Markkinatutkimuslaitos Roskill korostaa artikkelissaan, että kriittisille raaka-aineille ei ole mitään yksiselitteistä määritelmää. Yleensä termillä viitataan metalleihin ja mineraaleihin, joilla on suuri taloudellinen merkitys tietylle toimialalle, sektorille tai maantieteelliselle alueelle, ja joihin liittyy saatavuusriskiä. Riskiä lisää  raaka-aineiden huono korvattavuus tai alhainen kierrätysaste. Roskill näyttääkin listaavan artikkelissaan Euroopan unionin käyttämiä kriteerejä kriittisille raaka-aineille.

Kriittistä – mutta kenelle ja milloin?

Roskill korostaa, että tietyn raaka-aineen niukkuus tai kriittisyys on aina subjektiivinen kysymys. Samaa keskustelua käytiin aikanaan, kun Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapooli laati listaa Suomen teollisuuden kannalta kriittisistä raaka-aineista.

Mikään raaka-aine ei ole Roskillin mukaan lähtökohtaisesti krittinen. Myös eri maiden listaukset kriittisistä metalleista ja mineraaleista muuttuvat ajan myötä. Tänä päivänä geopoliittisilla jännitteillä, kauppasodilla ja nousevilla uusilla teknologioilla on huomattava vaikutus näihin näkemyksiin, muistuttaa Roskill artikkelissaan.

Kriittisyyden määritelmään vaikuttaa Roskillin mukaan myös toimijan asema arvoketjussa. Geologisista syistä johtuen eräät maat, kuten Australia, Kanada ja Kiina, omaavat laajat varannot mineraaleja, joita pidetään laajasti kriittisinä. Tämä antaa näille maille strategista ja suhteellista etua, analysoi Roskill artikkelissaan.

 

Kuva 1. Australian kaivokset ja mineraalivarannot. (Lähde: Australian Critical Minerals Prospectus 2020)

Australian julkaisemaa listausta kriittisistä materiaaleista on Roskillin mukaan syytä tarkastella tässä kontekstissa. Australia toivottaa kriittisiä maametalleja käyttävät yritykset tervetulleiksi maahan. Tällaiset ehdotukset voivat herättää vastakaikua esimerkiksi Euroopassa, jossa keskustelu kriittisistä materiaaleista on keskittynyt maanosan riippuvuuteen tuontiraaka-aineista ja niiden saatavuuteen liittyviin riskeihin.

Australian kriittisten mineraalien Top 24 -lista

Australian vuoden 2020 kriittisten mineraalien lista (24 kpl) näyttää seuraavalta:

Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin vuonna 2017 laatiman Suomen Top 10 -listan metalleista ja mineraaleista kahdeksan on mukana Australian listalla. Puuttuvat metallit ovat kulta ja platinaryhmän metallit.

Australian hallitus kuvailee näitä mineraaleja hi-tech-sovellusten mahdollistajina, koska niitä käytetään useilla kasvavilla ja strategisilla alueilla, kuten energia-alalla, puolusteknologioissa, (sähkö)autoteollisuudessa, telekommunikaatioalalla ja maatalouden teknologioissa, listaa Roskill artikkelissaan.

 

Kuva 2. Australian listaamat 24 kriittistä raaka-ainetta on merkitty punaisella. (Lähde: Australian Critical Minerals Prospectus 2020)

(Julkaistu 9.11.2020)

Lähteet:

  • Critical materials: Australia releases updated critical minerals list. Roskill, 6 Nov 2020.
  • Australian Critical Minerals Prospectus 2020.

 

Lisää aiheesta:

 

Australian_Critical_Minerals_Prospectus 2020

 

Euroopan puolustusteollisuuden kannalta kriittiset raaka-aineet

 

Kiinan sanktiot Lockheed Martinille: päätyvätkö harvinaiset maametallit mukaan listalle?

 

Australia tarjoaa edullisia lainoja harvinaisten maametallien tuotannon vauhdittamiseksi – taustalla yhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa