Kongon kobolttikaivoksissa kuolleiden tai loukkaantuneiden lasten vanhempien maailman suurimpia teknologiayrityksiä vastaan Yhdysvalloissa nostama kanne on käännekohta koko akkualalle, linjaa The Guardian artikkelissaan. Markkinatutkimuslaitos Benchmark Mineral Intelligence muistuttaa, että ilman Kongon kobolttia ei olisi sähköautoja. Keskeinen kysymys on, kuinka paljon kobolttia hankitaan lapsityövoimaa käyttäviltä artesaanikaivoksilta.

Vanhempien nostama kanne koskee viittä suurta teknologiayritystä. Listalla ovat Apple, Google, Dell, Microsoft ja Tesla. Washington DC:ssä nostetun kanteen taustalla on ihmisoikeusfirma International Rights Advocates, joka edustaa 14 perhettä ja heidän lapsiaan Kongosta.  Nyt nostetussa kanteessa yhtiöiden epäillään osaltaan myötävaikuttaneen Kongon kobolttikaivoksessa työskennelleiden lasten kuolemiin. Kanteen mukaan kaivoksissa työskennelleet lapset olivat osa yhtiöiden toimitusketjua.

Perheet ja loukkaantuneet lapset hakevat vahingonkorvauksia pakkotyöstä sekä lisäkorvauksia valvonnan laiminlyönnistä ja lasten henkisten kärsimysten huomioimatta jättämisestä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun teknologiayhtiöt joutuvat vastaamaan tällaiseen kanteeseen, kertoo The Guardian.

Kongon koboltintuotantoa on syytetty ihmisoikeusrikkomuksista, korruptiosta, ympäristövahingoista ja lapsityövoiman käytöstä. Kanteen mukaan Apple, Google, Dell, Microsoft ja Tesla ovat kaikki auttaneet kaivosyhtiöitä, jotka ovat käyttäneet lapsityövoimaa, joka on pakotettu työskentelemään olosuhteissa, jotka lopulta johtivat kuolemaan tai vakaviin vammoihin.

Kobolttia päätyi Umicorelle

Vanhempien mukaan heidän lapsensa työskentelivät laittomasti brittiläisen Glencoren omistamissa kaivoksissa. Oikeuden dokumenttien mukaan Glencoren omistamien kaivosten koboltti on myyty belgialaiselle Umicorelle. Umicore osti hiljattain Kokkolassa sijaitsevan Freeport Cobaltin tuotantolaitoksen, joka tuottaa noin 10% maailmassa käytettävässä koboltista. Umicore myy akkulaatuista kobolttia Applelle, Googlelle, Teslalle, Microsoftille ja Dellille.

Toisen haasteen mukaan lapset työskentelivät kiinalaisen Zhejian Huayou Cobaltin omistamissa kaivoksissa, joiden koboltti päätyy haastehakemuksen mukaan Applen, Dellin ja Microsoftin käyttöön.

Oikeuden dokumenttien mukaan kongolaiset perheet kuvaavat, miten heidän lapsensa joutuivat äärimmäisen köyhyyden takia hakemaan töitä kobolttikaivoksilta, joiden maksamat palkat olivat pienimmillään vain pari dollaria päivässä erittäin raskaasta ja vaarallisesta työstä pimeissä, maanalaisissa tunneleissa, kertoo The Guardian artikkelissaan.

Perheiden mukaan osa lapsista kuoli, kun kaivostunnelit romahtivat heidän päällensä. Osa lapsista halvaantui ja osa sai pysyviä vammoja kaivosten onnettomuuksista.

Kanteen mukaan yritykset olivat tietoisia ja hyötyivät taloudellisesti

Yksi oikeusjutun keskeinen argumentti on, että Apple, Google, Dell, Microsoft ja Tesla olivat tietoisia, ja niillä oli ”erityistä tietoa” siitä, että niiden käyttämä koboltti oli kytköksissä vaarallisissa olosuhteissa tehtyyn lapsityöhön.

Lasten perheet esittävät oikeuden dokumenteissa, että kanteessa nimetyt yritykset tekivät kaupallisia sopimuksia Kongossa toimivien kaivosyhtiöiden kanssa ja saivat sitä kautta merkittävää taloudellista hyötyä laajalle levinneen lapsityövoiman käytön ansiosta. Laittomasti tuotettu koboltti leviää edelleen maailmalle globaalien toimitusketjujen kautta.

Benchmark Minerals julkaisi lausunnon koboltin tuotannosta Kongossa

Markkinatutkimuslaitos Benchmark Mineral Intelligence julkaisi tänään tiedotteen, jossa haluttiin tuoda esiin koboltintuotantoon liittyviä faktoja ja näkemyksiä:

 • valtaosa (yli 80%) Kongossa tuotetusta koboltista tulee muualta kuin artesaanityövoimaa käyttävistä kaivoksista
 • 75% vuonna 2019 tuotettavasta koboltista tulee Kongosta
 • koboltin kokonaismarkkina vuonna 2019 on noin 138 000 tonnia
 • Benchmark Mineral Intelligence arvioi, että alle 10% tästä määrästä tulee artesaanikaivoksista
 • artesaanikaivokset eivät välttämättä ole laittomia: vain murto-osa käsin kaivetusta koboltista on laittomasti tuotettu
 • koboltin kaivaminen käsin on tärkeä tulonlähde Kongon väestölle, joka elää äärimmäisen köyhissä olosuhteissa
 • toimitusketjun avaintehtävä on löytää laittomien ja vaarallisten koboltin lähteiden tilalle turvallisesti kaivettua kobolttia
 • ilman Kongon kobolttia ei olisi sähköautoteollisuutta.

Lukija voi itse miettiä, miten tähän Benchmark Mineral Intelligencen puheenvuoroon tulisi suhtautua. Viime viikolla kerroimme tällä sivustolla EU:n julkaisemasta “Due Diligence Ready!” -työkalusta, jonka avulla yritykset voivat kriittisesti arvioida omat metallien ja mineraalien toimitusketjunsa. Viime keväänä autovalmistaja BMW julisti luopuvansa Kongon koboltin käytöstä sähköautojen akuissa. Silloin jäi epäselväksi, mistä BWM aikoo hankkia tilanne korvaavan koboltin.

Toim.huom. On loppupeleissä aivan sama, miten Yhdysvalloissa nostetun kanteen kanssa käy oikeudessa. Tunnetut brändit joutuvat joka tapauksessa vastaamaan hyvin ikäviin kysymyksiin siitä, mitä ne tiesivät – tai mitä niiden olisi pitänyt tietää – lapsityövoiman käytöstä naurettavan pienellä palkalla toimitusketjussaan. Applen huimia voittoja katsoessa voi sitten miettiä, että kaikki mikä on lain pykälien mukaista ei ole välttämättä oikeudenmukaista. Ehkä Tesla-kuskikin herää miettimään, että hänen hieno ympäristötekonsa kulkee akuilla, joiden materiaalit on tuotettu vähintäänkin kyseenalaisella tavalla. Suomen vastuullinen akkumetallien tuotanto kuulostaa taas pykälän verran paremmalta ajatukselta.

Lähteet:

 • Apple and Google named in US lawsuit over Congolese child cobalt mining deaths. The Guardian, 16 Dec 2019.
 • Cobalt & DRC: A Reminder of the salient points. Benchmark Mineral Intelligence, 16 Dec 2019.
 • Tech giants sued over child deaths in DRC cobalt mining. Financial Times, 16 Dec 2019.
 • Umicore and Glencore develop partnership for sustainable cobalt supply in battery materials. Umicore, 29 May 2019.

Lisää aiheesta:

Komission uusi verkkopalvelu auttaa yrityksiä tekemään due diligence -arvioinnin metallien ja mineraalien toimitusketjustaan

 

BMW aikoo lopettaa koboltin ostamisen Kongosta