Ampumatarvikkeiden valmistajat paiskivat hiki hatussa hommia täydentääkseen kotimaiset ammusvarastot ja täyttääkseen Ukrainan tarpeet. Suurin haaste ei ole aina tuotantokapasiteetti, vaan pitkät toimitusajan kriittisille materiaaleille.

Ukrainan taistelu Venäjää vastaa syö ammusvarastoja ennen näkemättömällä vauhdilla. Ukraina käyttää yli 5 000 tykinammusta päivässä. Määrä vastaan pienemmän eurooppalaisen maan koko vuoden tilausmäärää rauhan aikana, kertoo Financial Times.

Dramaattinen siirtymä taisteluasemiin  on luonut kriisin ampumatarviketeollisuuteen puolustustarvikkeiden valmistajien pyrkiessä kovasti kasvattamaan tuotantoaan, jotta kansalliset varastot saadaan täytettyä ja Ukrainalle toimitettu ammuksia.

Venäjän hyökkäyksen jatkuttua jo kohta vuoden verran ammusten ja räjähteiden kysynnän kasvuvauhti on muuttumassa testiksi koko Euroopan teolliselle tuotannolle, pystyy se aseistamaan Euroopan uudelleen.

Tuotannon kasvattaminen haastavaa

Financial Timesin haastatteleman norjalais-suomalaisen Nammon toimitusjohtajan mukaan sotaa käydään teollisuuden kapasiteetista.

Ampumatarvikkeiden valmistajien tilannetta ei ole yhtään helpottanut koronan aiheuttamat ongelmat toimitusketjuissa, tuotantokapasiteetin puute tai tiettyihin räjähteisiin tarvittavien kriittisten raaka-aineiden saatavuusongelmat. Kaikki nämä tekijät hidastavat tuotannon kasvattamista.

Eräiden komponenttien kysyntä on niin kovaa, että toimitusajat ovat venyneet muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin. Tilanne on johtanut taisteluun materiaaleista – kemikaaleista räjähteisiin, metalleista muoveihin ja tykinammusten hylsyihin.

Useimmat yritykset ovat kasvattaneet tuotantoaan ennakoidessaan tilauksia kotimaidensa hallituksilta. Moni palkkaa myös lisää työntekijöitä, joiden saaminen on ollut haastavaa koronan alusta lähtien.

Yksi erityisen hankala tapaus on typpihapon saatavuus, jota käytetään pienemmässä määrin räjähteiden valmistukseen, mutta joka on keskeinen lannoitteiden raaka-aine.

Yritykset etsivät uusia lähteitä kriittisille raaka-aineille. Saksan suurin puolustusteollisuuden valmistaja Rheinmetall kertoi tammikuussa rakentavansa uuden räjähdetehtaan Unkariin yhdessä maan hallituksen kanssa. Yhtiö on myös ostanut huomattavat varastot tärkeimpiä materiaaleja.

Tuotannon kasvattaminen vaatii aikaa ja rahaa

Uutta kapasiteettia ammus- ja räjähdeteollisuuteen ei  synny hetkessä, vaan hankkeet vaativat paljon rahaa ja vievät myös useita vuosia.

Osa yrityksistä on hyötynyt esimerkiksi polymeerien ja komposiittien ennakkotilauksista. Ammusteollisuuden suurin haaste ei olekaan kapasiteetin riittävyys, vaan tiettyjen materiaalien pitkät toimitusajat.

Kriisin myötä raaka-aineiden toimittajat ja niiden käyttäjät ovat tiivistäneet yhteistyötään myös pidemmälle arvoketjussa.

Nammo ajoitti laajennukset hyvin

Norjan ja Suomen valtioiden yhdessä omistama Nammo saa normaalisti vuosittaiset tilaukset valtiollisilta asiakkailtaan.

Nammo alkoi investoimaan tuotantokapasiteettiin vuoden 2022 alkupuolella ja on pystynyt vastamaan asiakkaiden kysyntään. Investoinnit ovat kuitenkin sitä kokoluokkaa, että ne ovat kova rasitus vahvassa kunnossa olevalle puolustustarvikkeiden valmistajallekin.

Esimerkiksi Nammon investoinnit vuonna 2022 olivat yli kolme kertaa suuremmat  kuin minään vuonna aiemmin. Puolustusteollisuuden yritykset kaipaisivat pidempiä, usean vuoden mittaisia tilaussopimuksia voidakseen tehdä tarvittavia investointeja, kirjoittaa Financial Times

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 7.2.2023)

Lähteet:

  • Ammo supply chain crisis: Ukraine war tests Europe in race to re-arm. Financial Times, 7 Feb 2023.

Lisää aiheesta:

Kriittisten mineraalien saatavuus Ukrainan kriisin ja Venäjän sanktioiden keskellä

 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan pysäyttää puolet puolijohteiden valmistukseen tarvittavan neonin globaalista tuotannosta

 

Puolijohdeteollisuuden arvioita Venäjän ja Ukrainan konfliktin vaikutuksista

 

Japanin vetyfluoridi kummittelee sirupulan takana