Energy Fuels toimitti viime viikolla 20 tonnia harvinaisten maametallien karbonaatteja Yhdysvalloista käsiteltäväksi Viroon. Harvinaisten maametallien toimittaminen kaupallisessa mittakaavassa Energy Fuelsin Mesan tuotantolaitoksesta Utahista Neo Performance Materialsin jalostuslaitokselle Viroon on merkittävä virstanpylväs uuden länsimaisen harvinaisten maametallien toimitusketjun rakentamisessa, toteaa Energy Fuels tiedotteessaan. Neon toimitusjohtajan mukaan amerikkalainen raaka-aine täydentää yhtiön perinteistä raaka-ainehankintaa Venäjältä ja tarjoaa yhtiölle mahdollisuuden kasvattaa tuotantoa Virossa vastaamaan Euroopan kasvavaan REE-kysyntään. Mielenkiintoista tässä amerikkalais-eurooppalaisessa tuotantoketjussa on, että se hyödyntää “sivutuotteiden taloutta” samaan tapaan kuin Kiina omassa harvinaisten maametallien tuotannossaan.

Harvinaisten maametallien karbonaatin toimituksia on tulossa lisää, kun Energy Fuels jatkaa monatsiittihiekan käsittelyä Georgiassa sekä harvinaisten maametallien että hiekan sisältämän uraanin talteenottamiseksi, kertoo Mining.com artikkelissaan.

Kauppasota ja pandemia riesana

Harvinaiset maametallit ovat useiden puhtaan energian ja kehittyneiden teknologioiden, kuten tuulivoimaloiden, sähköautojen, ict-laitteiden, optiikan, lääkinnällisten laitteiden ja puolutusjärjestelmien rakennuspalikoita, listaa Mining.com artikkelissaan.

Kuva 1. Harvinaisten maametallien käyttökohteita (lähde: REIA)

Harvinaisia maametalleja otetaan talteen Utahissa monatsiitista, joka sisältää myös huomattavia määriä uraania.

Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasota yhdessä koronan on johtanut harvinaisten maametallien tuotantolaitosten sulkemiseen Kiinassa, kertoo Mining.com. Tämä on herättänyt huolta harvinaisten maametallien joutumisesta mukaan kauppasodan pyörteisiin, mikä voisi pysäyttää niiden tuonnin Kiinasta Yhdysvaltoihin. Bidenin hallinto on ilmaissut huolensa maan merkittävästä riippuvuudesta Kiinan harvinaisten maametallien tuotannosta.

Monet tutkivat, mutta Energy Fuels on ainoa, jolla on tuotantoa

Mining.comin mukaan pohjois-amerikkalaiset kaivosyhtiöt tutkivat näytteitä laboratorioissaan ja hakevat lupia viranomaisilta, mutta Energy Fuels on ainoa yhtiö, joka oikeasti tuottaa harvinaisten maametallien karbonaatteja Pohjois-Amerikassa.

Energy Fuelsin toimitusjohtajan mukaan harvinaisten maametallien kysynnän arvioidaan kasvavan kymmenkertaiseksi seuraavien 10 vuoden aikana. Hänen arvionsa on, että Energy Fuelsilla on selvä etumatka Pohjois-Amerikan muihin toimijoihin verrattuna.

 

Kuva 2. International Energy Agency (IEA) on ennustanut harvinaisten maametallien kysynnälle vahvaa kasvua siirryttäessä päästöttämään energiana. (Lähde: IEA)

Utahin monatsiitti jalostuu Virossa REE-oksideiksi

Viime viikolla käynnistyneen tuotantoketjun pohjana on Energy Fuelsin Utahin monatsiitista tuotettu harvinaisten maametallien karbonaattia, joka jalostetaan harvinaisten maametallien oksideiksi ja muiksi harvinaisten maametallien yhdisteiksi amerikkalaisen Neon omistamalla Silmetin laitoksella Viron Sillamäessä.

Silmetin edustaja esitteli laitoksen toimintaa pari vuotta sitten EIT Raw Materialsin asiantuntijaseminaarissa Saksassa. Kuvassa 3 kaavio REE-jalostusprosessista.

Kuva 3. Harvinaisten maametallien jalostus Silmetin laitoksessa Virossa. (Lähde: Neo/Silmet 2018)

Vanha uraanilaitos sai uuden elämän

Energy Fuels sai harvinaisten maametallien karbonaattien tuotannon vauhdilla käyntiin muuttamalla vanhan uraanilaitoksen tuottamaan harvinaisia maametalleja. Liikkeelle lähtöä nopeutti myös se, että laitoksella oli jos luvat valmiina uraanin käsittelyä varten, kertoo Energy Fuelsin toimitusjohtaja Mining.comin artikkelissa.

Toimitusjohtaja Mark Chalmers kehuu, että Utahin laitoksen käsittelemässä materiaalissa on korkeimmat pitoisuudet ja paras jakauma harvinaisia maametalleja, joita Yhdysvalloissa  voi käsitellä. Koska Yhdysvalloissa ei ole sopivaa laitosta, harvinaisten maametallien karbonaatti viedään Eurooppaan käsiteltäväksi.

Erottelulaitos Yhdysvaltoihin parin vuoden sisällä

Energy Fuelsin suunnitelmissa on rakentaa White Mesaan erottelulaitos seuraavien 2 – 3 vuoden sisällä. Mahdollisesti mukaan tulevat myös harvinaisten maametallien metallit, yhdisteet ja kestomagneettien tuotanto, kertoo Mining.com artikkelissaan.

Ensimmäisenä askeleena Energy Fuels on palkannut ranskalaisen Carester SAS –yrityksen tuottamaan esiselvityksen, mukaan lukien investointi- ja käyttökustannukset, täysimittaisen harvinaisten maametallien erottelulaitoksen rakentamiseksi White Mesaan.

Utah-Viro-yhteyden avaaminen globaalisti merkittävä uutinen

Neon toimitusjohtajan Constantine Karayannopouloksen mukaan uuden toimitusketjun avaaminen on merkittävä uusi pelinavaus Neon ja heidän kasvavan eurooppalaisen asiakaskunnan kannalta. Raaka-aineiden tuonti Yhdysvalloista Viron tuotantolaitokselle täydentää toimitusjohtajan mukaan Neon pitkäaikaista yhteistyösuhdetta venäläisen toimittajan kanssa.

Yhdysvalloista tuleva raaka-aine tarjoaa Neolle mahdollisuuden kasvattaa harvinaisten maametallien jalostuksen tuotantoa Virossa, vastaamaan Euroopan kasvavaan kysyntään, kertoo Karayannospoulos yhtiön tiedotteessa.

Harvinaisia maametalleja Kiinan malliin

Eräässä kommenttiartikkelissa todettiin, että USA ja Eurooppa rakentavat uutta harvinaisten maametallien tuotantoketjuaan hyvin samaan tapaan kuin millä Kiina on rakentanut omaansa.

Kun New Yorkin pörssissä listattu merkittävä amerikkalainen uraanin tuottaja Energy Fuels alkaa tuottaa monatsiittihiekasta harvinaisten maametallien karbonaatteja käsiteltäväksi Neo Performance Materialsin laitoksella Virossa, voidaan toimintamallia verrata kiinalaisten tapaan tuottaa kustannustehokkaasti harvinaisia maametalleja.

Tämän myönsi Neon toimitusjohtaja Karayannopoulos puhuessaan keväällä 2021 yhtiön sijoittajatapaamisessa. Hänen mukaansa amerikkalais-eurooppalainen tuotantoketju hyödyntää ”sivutuotteiden taloutta” siten, että kaivoksen kustannukset Yhdysvalloissa on jo katettu valtaosin muun tuotannon kautta, kertoo Quartz artikkelissaan.

Karayannopoulus viittasi kommentillaan Kiinan valtion omistamaan Baotou Steel -yhtiöön, joka tuottaa rautaa ja terästä. Yhtiön käyttämässä rautamalmissa on myös harvinaisia maametalleja. Teräsyhtiö toimittaa tällaista malmia tytäryhtiölleen, joka tuottaa harvinaisia maametalleja. Kyseinen yhtiö oli mukana, kun Kiina järjesteli omistuksiaan China Northern Rare Earth –yhtiöön, joka on yksi Kiinan kuudesta valtio-omisteisesta harvinaisia maametalleja tuottavista jättiyhtiöistä.

Samaan tapaan Energy Fuels hankkii monatsiittinsa amerikkalaiselta kemian alan yritykseltä Chemoursilta, jolla on läjitettynä monatsiittia titaanikaivoksensa jäljiltä, vertaa Quartz artikkelissaan.

Kahden suunnan kauppaa

Vuosi sitten kerroimme tällä sivustolla virolaisen NPM Silmetin hakevan radioaktiiviselle jätteelleen vientilupaa Yhdysvaltoihin. Silloin Energy Fuels haki Yhdysvaltojen viranomaisilta lupaa tuoda Silmetin jätteen maahan käsiteltäväksi ydinreaktorin polttoaineeksi White Mesan uraanilaitoksella Utahissa. Yhtiö käsitteli jo vastaavaa materiaalia muualta Pohjois-Amerikasta. Lupa järjestyi lopulta ja Energy Fuels auttoi virolaisia pääsemään eroon radioaktiivisesta jätteestä.

 

(Julkaistu 12.7.2021)

Lähteet:

  • Energy Fuels’ first shipment creates US-Europe rare earths supply chain. Mining.com, 9 July 2021.
  • Energy Fuels and Neo Performance Materials announce contract signing and lauch of commercial shipments of rare earth product to Europe in emerging U.S.-based rare earth supply chain. Energy Fuels, 7 July 2021.
  • A new US-Europe rare earths supply chain is using a ”very Chinese model” to counter China. Quartz, 12 July 2021. https://qz.com/2031880/us-eu-rare-earth-chain-uses-china-model-to-hedge-china-dominance/
  • Niobium and tantalum: Silmet, Energy Fuels await public consultation deadline. Roskill, 30 June 2020.
  • Niobium, tantalum: Silmet facing uncertain future. Roskill, 11 June 2020.
  • Neo Performance Materials –esittely, Signe Kask. Expert Forum, Sustainable Materials for Future Mobility. E-drives. Magnets. Batteries. 23-24 October, 2018 in Darmstadt, Germany.

 

Lisää aiheesta: