Liikenteen sähköistyminen on keskeisessä roolissa Euroopan energiamurroksessa. Unionin tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä Euroopan teillä liikkuu ainakin 30 miljoonaa päästövapaata ladattavaa autoa. Umicore uskoo, että valmisteilla oleva akkupassi-konsepti tulee olemaan isossa roolissa, kun akkuarvoketjusta halutaan tehdä sosiaalisesti ja ympäristön näkökulmasta kestävä. Akkupassi lisää läpinäkyvyyttä elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Parhaimmillaan se auttaa luomaan akuille vastuullisen pelikentän, jossa kaikki toimijat pelaavat samoilla säännöillä. 

Sähköautojen myynnin kova kasvu tarkoittaa huomattavaa kasvua myös ladattavien akkujen markkinoilla, muistuttaa Umicore artikkelissaan. Tässä kehityksessä on tärkeä pitää huolta siitä, että nämä akut tuotetaan, käytetään ja kierrätetään vastuullisesti, jos haluamme oikeasti päästä kestävään sähköiseen liikkumiseen. Umicoren mukaan Euroopan komission valmistelema akkupassi (Battery Passport) on se puuttuva lenkki tässä kehityksessä.

Akkujen raaka-aineisiin liittyvien riskien hallinta

Akut ovat usein keskipisteessä, kun puhutaan liikenteen sähköistymisen ympäristövaikutuksista. Sillä, mistä ja miten akkujen raaka-aineet hankitaan, voi olla huomattavia sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia, painottaa Umicore.

Tällaisia uhkia ja riskejä ovat esimerkiksi lapsityövoiman käyttö, luonnon monimuotoisuuden vähentyminen, saastuminen, vaaralliset työolosuhteet ja monet muut asiat. On itsestään selvää, että näillä tekijöillä on huomattava vaikutus lopputuotteen eli sähköisen kulkuvälineen vastuullisuuteen ja kestävyyteen.

Koboltin vastuullisen hankinnan viitekehys

Umicore kertoo sitoutuneensa alusta asti akkumateriaalien tuotantoon liittyvien riskien ja ongelmien minimoimiseen. Yhtiö otti käyttöön jo yli 15 vuotta sitten koboltin vastuullisen hankinnan mallin (Sustainable Procurement Framework for Cobalt).

Kuva 1. Umicore esitteli koboltin vastuullisen hankinnan mallin jo reilut 15 vuotta sitten. (Lähde: Umicore)

Nykyään Umicore on aktiivisessa roolissa erilaisissa koboltin vastuullista tuotantoa ja jäljitettävyyttä edistävissä hankkeissa. Yksi esimerkki tällaisesta on Re│Source –hanke, jossa pilotoidaan lohkoketjuteknologiana pohjautuvaa ratkaisua, jossa kobolttia jäljitetään alkutuotannosta loppukäyttöön. Avain vastuullisuuden maksimointiin on kuitenkin siinä, että akkujen koko elinkaarta pystytään seuraamaan, painottaa Umicore artikkelissaan.

Akkupassi: ympyrä sulkeutuu

Umicoren EU-asioista vastaavan Christian Hagelüken mukaan tarjoamalla kattava digitaalisen akkupassin, joka tarjoaa tietoa akun elinkaaren jokaisesta vaiheesta, Umicore ja muut Global Battery Alliance –yhteenliittymän jäsenet haluavat varmistaa läpinäkyvyyden koko akkuarvoketjussa.

Akkupassin pitäisi vastata esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin:

Vaihe 1: Raaka-aineiden hankinta ja akkujen tuotanto

 • Mitä materiaaleja akuissa on käytetty ja mistä ne on hankittu?
 • Täyttyivätkö ESG-kriteerit (environmental, social & governance) hankinnan toteutuksessa?
 • Mikä on akun hiilijalanjälki?

Vaihe 2: Akun käyttö

 • Onko akku ollut mukana onnettomuudessa?
 • Onko akkuun vaihdetut osat alkuperäisiä?
 • Kuinka paljon akkua on käytetty ja mikä on akun tämän hetkinen kunto?

Vaihe 3: Uudelleenkäyttö

 • Onko akku päätynyt uudelleenkäyttöön?
 • Jos akkua on käytetty jossain toisessa käyttötarkoituksessa, missä se on nyt ja mihin sitä käytetään?
 • Oliko uudelleenkäyttöön valmisteluun ja akkujen uudelleenkäyttöön osallistuneilla toimijoilla asianmukaiset valtuutukset?

Vaihe 4: Kierrätys ja elinkaaren päättäminen

 • Onko akku viety pois Euroopasta ja oliko vientitapahtuma lakien ja asetusten mukainen?
 • Ketkä osallistuivat akun elinkaaren viimeisten vaiheiden hoitamiseen? Onko yrityksillä tarvittavat luvat?
 • Kuinka paljon ja millaisia materiaaleja on saatu talteen ja kuinka hyvälaatuisina?

Akkujen koko elinkaaren merkitystä ei voi Umicoren mukaan korostaa liikaa. Akkupassi lisää läpinäkyvyyttä elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Parhaimmillaan akkupassi auttaa luomaan akkujen vastuullisen ja laadukkaan hallinnan pelikentän, jossa kaikki pelaavat samoilla säännöillä. Kaikkien toimenpiteet ovat akkutuottajien, autonvalmistajien, kuluttajien, viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja muiden asiasta kiinnostuneiden osapuolten nähtävissä.

Vähän kuin ihmispassi

Umicoren Hagelüken vertaa akkupassia meidän EU-kansalaisten käyttämiin ihmispasseihin.

”Aivan kuten omissa passeissamme on pysyvää tietoa, kuten nimi ja syntymäpaikka, myös akkupassissa on pysyvää tietoa akkujen materiaaleista, valmistusmenetelmistä ja niin edelleen”, kuvailee Hagelüken.

”Edellisten lisäksi akkupassi sisältää tietoa siitä, missä akut ovat olleet ja ketkä ovat olleet niiden kanssa tekemisissä – samaan tapaan kuin maaleimat ja viisumit omissa passeissamme. Tämä on tärkeä edistysaskel jäljitettävyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta. On hyvin todennäköistä, että akkupassi tulee toimimaan esimerkkinä muille tuotepasseille.”

Laatutakuu akuille

Akkupassin roolia vastuullisen akkuarvoketjun vahvistajana on korostettu maailmanlaajuisen sääntelyn valmistelussa. Esimerkiksi EU:n valmisteilla olevassa akkuasetuksessa ehdotetaan akkupassia kaikkiin teollisuusakkuihin ja sähköautojen ajovoima-akkuihin tammikuusta 2026 alkaen.

Eräänlaisena ”laatutakuuna” akuille akkupassi mahdollistaa ei-toivottujen toimintamallien poistamisen markkinoilta, olipa kyseessä sitten sosiaaliset, ympäristöllisesti tai akkujen tekniseen suorituskykyyn liittyvät näkökulmat.

Akkupassi antaa mahdollisuuden koko teollisuuden alan jäljitettävyyteen ja helpottaa samalla uusien standardien laatimista, kiteyttää Umicore.

(Julkaistu 29.11.2021, päivitetty 1.12.2021)

Lähteet:

 • Battery Passport set to spark true sustainable e-mobility. Umicore, 24 Nov 2021.

Lisää aiheesta:

Blackstone Minerals julkisti yhteystyön Circulorin kanssa nikkelin jäljittämiseksi kaivoksesta akkuihin

 

Suomen Malmijalostus ja Circulor kehittävät yhdessä mineraalien jäljitettävyyttä

 

Markkinatutkimuslaitos Roskill kiteyttää komission akkusääntelyehdotuksen pääkohdat

 

Raaka-aineet vahvasti esillä komission ehdotuksessa uudeksi akkuasetukseksi