Puhtaan, akkulaatuisen mangaanin markkinoilla voi tulla pulaa tavarasta jo ensi vuonna, kertoo Mining.com artikkelissaan.

Mangaani on keskeinen komponentti teräksen valmistuksessa, mutta sen merkitys on kasvanut myös akkuteollisuudessa. Mangaanisulfaatti on tärkeä tasapainottava komponentti akkujen katodimateriaalien valmistuksessa.

Monet autonvalmistajat, kuten Volkswagen, Mercedes, Tesla ja GM, ovat kertoneet suunnitelmistaan käyttää korkealaatuista mangaania autoissaan. Esimerkiksi Chevy Bolt –autossa voi olla yli 24 kg mangaania, kertoo Mining.com artikkelissaan.

Halpaa ja helposti saatavaa

Syy, miksi kukaan ei puhu mangaanista, on sen edullinen hinta ja hyvä saatavuus, sanoo lehden haastattelema asiantuntija.

Siinä missä litiumin hinta on noussut pilviin parin viime vuoden aikana ohittaen 80.000 dollarin rajapyykin tonnilta, ja muut metallit, kuten koboltti ja kupari ovat nousseet 8.000 dollarin tasolle tonnilta, mangaanisulfaatti maksaa Kiinassa alle 1.000 dollari tonnilta.

Mutta sähköautoteollisuuden kasvava kysyntä ja siitä seuraava pula korkealaatuisesta mangaanista voi vaikuttaa hintaan seuraavien 18 – 24 kuukauden aikana, arvioi Euro Manganesen toimitusjohtaja Matt James Mining.comille.

Kiinassa on kasvatettu mangaanisulfaatin tuotantoa, mikä on riittänyt kattamaan akkuteollisuuden tarpeet, kertoo James lehden haastattelussa.

Mutta jatkossa tullaan näkemään merkittävää kasvua sekä Euroopan että Pohjois-Amerikan akkuteollisuudessa. Molemmat vaativat omat toimitusketjunsa mangaanille.

“As the market looks to source locally, in North America because of the Inflation Reduction Act (IRA) or Europe because of geopolitics, when they start to look at the high-purity capacity in both of those regions, it is very very small,” Matt James, CEO, Euromangenese. (Lähde: Mining.com, Jan 2023)

James muistuttaa myös, että Kiinan hinnat eivät heijastele Euroopan tai Yhdysvaltojen hintoja, joissa hintataso on huomattavasti korkeampi Kiinan ulkopuolella.

Alalla arvioidaan hintatason nousevan 3.300 dollariin tonnilta vuonna 2027 ja edelleen 4.000 dollariin vuonna 2031 Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Hinnassa on huomioitu rahtikustannukset ja päästöoikeudet, kertoo Mining.com artikkelissaan.

Riippuvuus Kiinasta

Yli 92 prosenttia korkealaatuisesta mangaanista jalostetaan Kiinassa. Tällä hetkellä tuotannossa on vain kaksi jalostuslaitosta Kiinan ulkopuolella, yksi Japanissa ja yksi Belgiassa.

Vibrantz Technologies tuottaa korkealaatuista mangaania Belgiassa ja tuo malmin Gabonista, Etelä-Afrikasta sekä Brasiliasta.

Toinen tuottaja Kiinan ulkopuolella on Nippon Denko Japanissa, joka käyttää myöskin tuontimalmia.

Nämä kaksi laitosta tuottavat yhdessä noin 5 prosenttia maailman korkealaatuisesta mangaanisulfaatista, kertoo Mining.com.

Kuva 1. Mangaanin globaali kaivostuotanto maittain vuonna 2021. (Lähde: Statista.com)

Kiina voi helposti pelata kilpailijat pois markkinoilta

Mining.comin haastattelema Manganese Instituten toimitusjohtaja Aloys d’Harambure ei näe riskiä mangaanin pulasta lyhyellä tähtäimellä, koska Kiinaan on rakennettu uutta kapasiteettia.

Pidemmällä aikataululla markkinoiden on kuitenkin sopeuduttava Yhdysvaltojen ja Euroopan pyrkimyksiin rakentaa omia toimitusketjujaan akkumateriaaleille.

ESG-vaatimukset eivät ole Kiinassa aina yhtä tiukat kuin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa tai joissain Afrikan maissa. Kiinan hintataso mangaanisulfaatille ei ole realistinen muille markkinoille, sanoo d’Harambure.

Battery Storage Solutions –yrityksen johtaja Sam Jaffe muistuttaa, että Kiina voi aina ajaa eurooppalaiset ja amerikkalaiset kilpailijat pois markkinoilta, jos se niin haluaa. Mutta tilanne on muuttumassa.

Siirryttäessä ”mannerten välisiin” toimitusketjuihin Kiinan rooli säilyy merkittävänä korkealaatuisen litiumin markkinoilla, mutta Kiina ei kuitenkaan yksinään päätä, mihin suuntaan markkinat kehittyvät, muistuttaa Jaffe.

Länsimaista jalostuskapasiteettia rakennetaan

Ennusteiden mukaan Pohjois-Amerikka tarvitsee yli 200kt korkealaatuista mangaania vuosittain.

Mantereella ei kuitenkaan ole tällä hetkellä lainkaan korkealaatuisen mangaanin jalostuskapasiteettia toimittamaan materiaaleja  rakenteilla oleville akku- ja katoditehtaille.

South32-yhtiö on käynnistämässä USA:n ensimmäistä mangaanikaivosta vuosikymmeniin, kertoo Mining.com. Yhtiö on varannut tälle vuodelle 55 miljoonaa dollaria Arizonassa sijaitsevan Hermosan kaivoshankkeen kehittämiseen. Yhtiön tavoitteena on aloittaa pre-feasibility study –vaihe ennen vuoden 2023 puoliväliä.

Euroopassa Euro Manganese –yhtiö kehittää Chvaleticen hanketta Tsekissä. Kyseessä on ainoa merkittävä luokiteltu mangaaniesiintymä Euroopan unionin alueella.

Yhtiö aikoo ottaa talteen mangaania suljetun kaivoksen rikastushiekoista. Suunnitelmissa on jalostaa karbonaatista korkealaatuista mangaanimetallia ja –sulfaattia, jotka lähetetään Euro Manganesen Quebeciin suunnittelemalle laitokselle jalostettavaksi edelleen nestemäiseksi sulfaatiksi. Laitos sijaitsisi kahden suunnitellun katoditehtaan vieressä, joten nestemäinen sulfaatti voitaisiin toimittaa suoraan putkea pitkin asiakkaalle, kertoo Mining.com.

Jaffe uskoo, että ajan myötä eurooppalaiset ja pohjois-amerikkalaiset akkutehtaat tulevat tarvitsemaan oman toimitusketjun mangaanille. Aikataulullisesta puhutaan seuraavien 5 – 10 vuoden aikajänteestä.

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 9.1.2023)

Lähteet:

  • Manganese batteries market may face deficit by 2024. Mining.com, 3 Jan 2023.

Lisää aiheesta:

Talous kasvuun mangaanin voimalla

 

Mangaani suurempi huolenaihe kuin koboltti litiumioniakkujen materiaalien toimitusketjulle

 

LMFP on mielenkiintoinen uusi akkujen katodimateriaali

 

Tärkeimmät mineraalit sähköauton akussa

 

Umicore ja Volkswagen perustavat Eurooppaan yhteisyrityksen tuottamaan akkukemikaaleja