Business Finlandin Batteries from Finland -selvityksen työpaja pidettiin 29.11.2019. Työpajassa keskusteltiin kansallisen akkuekosysteemin edellytyksistä ja tarpeista. Työpaja oli osa Business Finlandin käynnistämää selvitystyötä liittyen Suomen akkualan tilanteeseen ja toimijoihin. Mukana oli kattava otos akkujen parissa toimivia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.

Akkualan vaikutus kriittisten materiaalien markkinoihin on merkittävä. Litiumioniakkujen (Li-ion) kysynnän voimakas kasvu tulee nostamaan myös keskeisten akkumetallien kysyntää. Erityisen kriittisiä materiaaleja ovat koboltti ja litium, mutta myös muiden materiaalien, kuten nikkeli, kupari ja alumiini, kysynnän ennustetaan kasvavan voimakkaasti seuraavien 5-10 vuoden aikana.

Työpajan keskusteluissa pohdittiin Suomen roolia akkujen kasvubuumissa. Suomella on vahvat asemat akkujen arvoketjun alkupäässä raaka-aineiden ja akkumateriaalien tuottajana, mutta Suomelta puuttuu varsinainen akkukennojen ja akkujärjestelmien tuotanto. Keskusteluissa pohdittiin mm. kuinka tärkeää Suomelle olisi saada maahan myös akkukennovalmistusta. Keskeinen kysymys Suomen kannalta on, rakennetaanko akkutehtaat lähelle raaka-ainetuotantoa vai lähelle asiakkaita/markkinoita. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Euroopan akkutehtaat syntyvät lähinnä Saksaan, Puolaan ja Unkariin – lähelle Keski-Euroopan suuria markkinoita.

Euroopan unioni on nostanut eurooppalaisen akkuteollisuuden strategiseksi kysymykseksi. Vuoden 2017 lopulla perustettu European Battery Alliance on asettanut tavoitteekseen luoda Eurooppaan Airbus-tyyppisen, Euroopan yhteisen akkuteollisuuden. Suomalaisten toimijoiden kannattaa hakeutua nopeasti mukaan EBA:n verkostoon, jos eivät siellä vielä ole.

 

Kuva 1. European Battery Alliance (EBA) pyrkii kokoamaan yhteen akkuteollisuuden toimijat

Suomessa Aalto-yliopisto on käynnistämässä Business Finlandin ja yritysten rahoituksella laajaa BATCircle-tutkimushanketta. Myös EIT RawMaterials on tuonut kiitettävästi akkualan toimijoita saman pöydän ääreen.

Miksi akut sitten ovat niin iso juttu? Akkujen käyttö ja kysyntä kasvaa rajusti tulevaisuudessa. Akku ei ole koskaan historiansa aikana ollut näin isossa roolissa yhteiskunnassa. Akkujen käyttö yleistyy voimakkaasti lähes kaikissa tuotekategorioissa viihde-elektroniikasta ammattityökaluihin, laivoista lentokoneisiin, potkulaudoista sähköautoihin ja energiavarastoihin.

Pitääkö siis olla huolissaan, vaikka oma yritys ei akkuja valmistakaan? Kyllä pitää, sillä akkuteollisuus rohmuaa mm. kobolttia, ja on valmis maksamaan raaka-aineista kovan hinnan varmistaakseen raaka-aineen saannin. Muut kyseistä raaka-ainetta käyttävät teollisuudenalat joutuvat kisaamaan samoista materiaaleista. Lähivuosina kyse ei olekaan enää välttämättä raaka-aineen hinnasta, vaan siitä, onko sitä ylipäätänsä saatavilla markkinoilla. Esimerkiksi Kiina on pyrkinyt varmistamaan kriittisten akkumateriaalien saannin omalle sähköautoteollisuudelle ostamalla kaivoksia ja jalostuskapasiteettia.

Uutisia akkuekosysteemeistä:

Kenkä kennon väliin – Suomi haluaa akkujen valmistajaksi, mutta vahvat toimijat puuttuvat. Tekniikka&Talous 12.10.2018

 

European Battery Alliance (EBA) is taking shape