Maailman kuivin autiomaa tulvii Chilessä. Rankkasateet ovat aiheuttaneet suuria ongelmia alueen kuparikaivoksille. Miten käy litiumin tuotannon, jos jättimäiset haihdutusaltaat joutuvat tulvien valtaan? Äärimmäiset sääilmiöt ovat yksi riskitekijä kriittisten materiaalien saatavuudelle.

Chile paahtuu ja tulvii

Maailman kuivin autiomaa tulvii ja eräät maailman suurimmista kosteikoista kärsivät metsäpaloista.  Tervetuloa Chilen kesään.  Sateet Andeille ovat saaneet vedet virtaamaan vuolaasti alla sijaitsevaan Atacaman autiomaahan pyyhkäisten tieltään tiet ja talot. Samaan aikaan etelässä kuumuus on aiheuttanut metsäpaloja. Osa alueista on julistettu katastrofialueiksi.  (lähde: World’s Driest Desert Floods as Extreme Weather Hits Chile. Bloomberg, 8.2.2019)

Rankkasateet sulkeneet kuparikaivoksia

Helmikuun alkupuolella rankkasateet sulkivat kuparikaivoksia Chilessä. Chilen valtion omistama kuparikaivos Codelco keskeytti työt kahdella kaivoksellaan ja Freeport-McMoRan yhdellä kaivoksellaan.  Alueen muut kaivokset toimivat normaalisti. Infrastruktuuri on kärsinyt, sateen runtelemat tiet estivät työläisiä pääsemästä kaivoksille. Pohjois-Chilessä sijaitsevalla Atacaman aavikolla toimii eräitä maailman suurimpia kuparikaivoksia. Atacaman aavikko on maailman kuivimpia seutuja. Yleensä alueelle osuus tammi-helmikuussa satunnaisia sateita, mutta tämän vuoden kaatosateet ovat poikkeuksellisia. (lähde: Copper mines halted by heavy rains in Chile. Bloomberg, 8.2.2019)

Litiumsuolot pumpataan haihdutusaltaisiin

Tiede-lehti kertoi vuonna 2011 artikkelissaan Etelä-Amerikan litiumtuotannosta:

Valtaosa maailman litiumista otetaan talteen litiumsuoloina, joita saadaan enimmäkseen suolajärvien kerrostumista. Litiumsuolojen suurimmat tuottajat ovat tätä nykyä Chile ja Argentiina, ja Boliviasta  on löydetty maailman suurin esiintymä. Näiden kolmen maan alueella sijaitsee niin sanottu Etelä-Amerikan litiumkolmio. Se on kuivaa vuoristoseutua, jolla lainehti aikoinaan laajoja järviä. Bolivian litiumalueen viimeinen järvi Salar de Uyun haihtui kuiviin 10 000 vuotta sitten.

Muinaisista järvistä muistuttavat häikäisevän valkoisina kimmeltävät suola-aavikot, joita jatkuu silmänkantamattomiin. Niiden kovan suolakuoren alla piilee haihtumisen väkevöittämää liuosta, johon on Andien vulkaanisesta kallioperästä rikastunut litiumia sisältäviä suoloja. Suola-aavikoilla litiumin jalostus on edullista. Liuos pumpataan haihdutusaltaisiin, ja yksinkertaisimmillaan tarvitsee vain odottaa, että aurinko tekee tehtävänsä. Kun liuos on riittävästi konsentroitunut, litiumkloridi saostetaan litiumkarbonaatiksi lisäämällä liuokseen natriumkarbonaattia.Litiumkarbonaatista tehdään erilaisia litiumsuoloja, joita käytetään pääasiassa paristojen, akkujen, voiteluaineiden, lääkkeiden ja synteettisen kumin valmistuksessa sekä lasi-, polymeeri- ja alumiiniteollisuudessa. Puhtaalle metalliselle litiumille on käyttöä seosmetallina ja akkujen valmistuksessa. (lähde: Bolivia & Suomi litiumin suurvalloiksi. Tiede, 11.8.2011)

Häiritsevätkö kaatosateet Chilen litium-tuotantoa?

Uutiset Chilen rankkasateista saivat maailman litiumväen huolestumaan. Huolta aiheutti se, vaikuttavatko sateet litiumvalmistajien SQM:n ja ALB:n haihdutusaltaiden toimintaan.

 

Kuva 1. Chilen sateet huolestuttivat litiumväkeä helmikuun alussa.

 

Chilen rankkasateet ovat hyvä osoitus siitä, miten sääilmiöt voivat aiheuttaa häiriötä myös kriittisten materiaalien tuotantoon. Vaikka tuotantolaitokset saadaan käyntiin, voi rankkasateiden infrastruktuurille aiheuttamien tuhojen korjaaminen viedä aikaa. Olisi mielenkiintoista myös tietää, millaista tuhoa rankkasade voi aiheuttaa litiumin haihdutusaltaille.

Vesi on ollut aiemminkin esillä Etelä-Amerikan litium-tuotannosta puhuttaessa – tosin hieman eri näkökulmasta. Kansainvälisissä akkukonferensseissa on kritisoitu litium-tuottajia, jotka kuluttavat erittäin kuiva alueen vähäisiä vesivarantoja ja ajavat paikallisväestön ahtaalle.

Suomalaisen litium-tuotannon kannalta Suomen vakaat sääolot ovat jälleen yksi hyvä argumentti, kun suomalaista litium-tehdasta markkinoidaan kansainvälisesti. Vakaa maaperä on varmasti mainittu Keliberin strategioissa, mutta mahtaako sieltä löytyä mahdollisuuksien listalta Suomen tasalaatuista säätilaa – lonkeron väristä taivasta.

 

Lisätietoa:

World’s Driest Desert Floods as Extreme Weather Hits Chile. Bloomberg, 8.2.2019

Copper mines halted by heavy rains in Chile. Bloomberg, 8.2.2019.

Bolivia & Suomi litiumin suurvalloiksi. Tiede, 11.8.2011.

What do floods in Chile mean for lithium supply? Investing News, 30.3.2015.

 

What do Floods in Chile Mean for Lithium Supply?