Presidentti Biden antoi 24. helmikuuta 2021 päiväkäskyn, jonka tavoitteena on parantaa Yhdysvalloille kriittisten ja välttämättömien tuotteiden ja materiaalien toimitusketjujen resilienssiä ja luotettavuutta. Valkoinen talo julkaisi kesäkuussa 2021 ns. 100 päivän arvioinnin siitä, miten päiväkäskyssä määritellyt asiat ovat edistyneet. Arviointiraportti on erittäin laaja. Tämän sivuston kannalta erityisen kiinnostavaa raportissa on kriittisiä mineraaleja ja materiaaleja käsittelevä osio, josta seuraavassa poimintoja.

Strategiset ja kriittiset materiaalit ovat menestyvän talouden ja vahvan kansallisen puolostuksen rakennuspalikoita, muistuttaa Valkoisen talon raportti. Näitä materiaaleja löytyy lähes kaikista elektroniikkalaitteista, tietoneista kodinkoneisiin. Niiden ansiosta Yhdysvalloissa on lisäarvoa tuottavaa valmistavaa teollisuutta ja hyväpalkkaisia työpaikkoja esimerkiksi auto- ja lentokoneteollisuudessa.

Globaalit toimitusketjut herkkiä häiriöille

Näiden strategisten ja kriittisten materiaalien globaali toimitusketju on keskittynyttä eikä markkinakilpailua ole kuin nimeksi. Tarkemmassa tarkastelussa huomataankin, että nämä toimitusketjut ovat hyvin herkkiä vakaville häiriöille, kuten luonnonkatastrofit ja muut häiriöt, kuten poliittiset toimenpiteet ja kauppasuhteiden käyttäminen toisten osapuolten kiristämiseen.

Toisin kuin usein luullaan, kyse ei ole vain Yhdysvaltojen sotilaallisesta haavoittuvuudesta, vaan häiriöt heijastuvat Yhdysvaltojen koko talouteen ja arvoihin, muistetaan raportissa.

Kulutus vain kasvaa vihreiden teknologioiden myötä

Strategisten ja kriittisten materiaalien tarpeen uskotaan entisestään vain kasvavan, koska ne ovat välttämättömiä vihreiden teknologioiden, kuten sähköautojen, tuuliturbiinien ja kehittyneiden akkujärjestelmien, valmistukselle.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n hiljattain julkistaman raportin mukaan ”tyypillisen sähköauton valmistus kuluttaa kuusi kertaa enemmän mineraaleja kuin perinteisen auton valmistus ja maanpäälle rakennettava tuulivoimala kuluttaa yhdeksän kertaa enemmän mineraalivarantoja kuin kaasuvoimalaitos” kertoo IEA.

 

Kuva 1. Energiasektori on nousemassa mineraalien suurimmaksi kuluttajaksi, kun energiamurros etenee. (Lähde: IEA 2021)

Kriittisten materiaalien toimitusketjujen haasteet ja mahdollisuudet ovat leimallisia tämän vuosisan geopoliittisessa kilpailussa. Haasteen monimutkaisuus, globaali mittakaava ja poikkileikkaavuus vaatii Yhdysvaltojen koko hallituksen huomion sekä tiivistä yhteistyötä maan liittolaisten ja yhteiskumppaneiden, niin yksityisellä kuin yleishyödyllisellä puolella, muistuttaa Valkoisen talon raportin raaka-aineita käsittelevän osion kirjoittanut Yhdysvaltain puolustusministeriö.

Ministeriöiden yhteinen harjoitus

Yhdysvaltain puolutusministeriö korostaa, että nyt tehty arviointiraportti on laadittu yhteistyössä eri ministeriöiden ja virastojen kesken. Lähes kaikissa ministeriöissä on ainutlaatuista osaamista, joka voi osaltaan auttaa parantamaan strategisten ja kriittisten materiaalien toimitusketjujen toimintavarmuutta. Tätä näkökulmaa havainnollistavat aiemmat päiväkäskyt  ja sitä tukee myös presidentin päiväkäsky EO 14017 ”America’s Supply Chains”.

Vastatoimena puolustusteollisuuden ja siviilipuolen strategisten ja kriittisten materiaalien toimitusketjujen riskeihin nimitt presidentti Biden puolusministerin National Defence Stockpile (NDS) –ohjelman vetäjäksi. Kongressi perusti tämä tehtävän ja NDS-ohjelman kesällä 1939, kun Tyynen valtameren konfliktit olivat jo tuloillaan ja tilanne Euroopassa näytti uhkaavalta. Myöhemmin kylmä sodan aikaan NDS-ohjelma oli Yhdysvaltojen hallituksen keskeinen työkalu yhdessä investointiohjelmien kanssa, joita hallinnoitiin vuoden 1950 Defense Production Act (DPA) kautta.

Kylmän sodan päättyminen vuonna 1991, kolmen vuosikymmenen jälkeen, tarkoitti strategisten ja kriittisten materiaalien toimitusketjujen uudelleensuuntausta. Aiemmien rautaesiripun takana olleet toimittajat pystyivät nyt toimittamaan tuotteitaan huomattavissa määrin länsimaisille tuottajille.

Kiinan rakettimainen nousu

Kiinan talous, joka oli tuohon aikaan vain 6 prosenttia Yhdysvatlain taloudesta, aloitti näihin aikoihin rakettimaisen nousunsa. Kaupan vapautuminen ja globaalit ”just-in-time”toimitusketjut olivat päivän sana.

Taloudellinen tehokkuus oli tärkeämpää kuin diversitetti tai kestävä tuotanto. Tämä johti valmistavan teollisuuden kyvykkyyksien rapautumiseen Yhdysvalloissa ja muissa maissa, analysoi Valkoisen talon raportti.

Tavaroita kulutettiin entistä kauempana sieltä, missä niitä tuotettiin. Amerikkalaisilla valmistajilla oli entistä vähemmän näkyvyyttä siihen, millaisia riskejä niiden toimitusketjuihin kertyi. Niiden strategisten ja kriittisten materiaalien toimittajat, ja työvoima niiden tuottamiseen ja prosessointiin tuotteiksi, keskittyi entistä vahvemmin ulkomaille. Näissä olosuhteissa pakkotyön teettäminen sekä ympäristön ja työvoiman terveyden ja hyvinvoinnin laiminlyönti pääsi kukoistamaan.

Toimitusketjut arvioitava uudelleen kestävyyden näkökulmasta

Tämän vuosikymmenen kehitys, nyt kun uusi vähähiilisen teollisuuden aikakausi on alkanut ja entistä energiatehokkaammat tuotteet sulautuvat yhteen autonomisten IoT-laitteiden kanssa, voi johtaa huomattaviin tuottavuusloikkiin ja vahvaan talouskasvuun.

Mikäli Yhdysvallat haluaa saada täyden hyödyn tästä teollisen murroksen vaiheesta, on maan arvioitava myös strategisten ja kriittisten materiaaliensa toimitusketjujen tilanne kestävän kehityksen näkökulmasta. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoo raportissa olevansa valmis ottamaan tässä prosessissa merkittävää roolia, mutta se ei pysty yksi tätä hoitamaan – koko Amerikka tarvitaan mukaan talkoisiin.

Yhdysvaltain hallitus on yksissä tuumin ja yhtenä rintamana arvioineet strategisten ja kriittisten materiaalien toimitusketjujen riskejä jo vuosikymmenien ajan. Mutta nyt on aika Biden-Harrisin hallinnon, Yhdysvaltain kongressin sekä teollisuuden ja muiden sidosryhmien  kattaville ja määrätietoisille toimenpiteille, joilla tuetaan strategisten ja kriittisten materiaalien kestävää tuotantoa, kiteyttää Yhdysvaltain puolustusministeriö raportin näkemyksen kriittisten materiaalien osalta.

 

Kuva 2. Suomi on mukavasti esillä Valkoisen talon raportissa – myös Suomen kansallinen akkustrategia on noteerattu Yhdysvalloissa. (Lähde: The White House, June 2021)

 

Toim. huom. Bidenin hallinnon 100 päivän raportissa ei sinällään mitään kovin uutta ole sisällön osalta, mutta tärkeintä on varmasti itse prosessi, jossa Yhdysvallat tiedostaa ja myöntää ongelman olemassa olon ja syyt, miksi tähän tilanteeseen on päädytty. Yhdysvallat seuraa tiivisti EU:n toimenpiteitä. Mukava oli myös huomata, että Suomi on raportissa hyvin esillä. Juhlapuheita mineraalien ja materiaalien riittävyydestä on pidetty viime kuukausina paljon. Erityisesti IEA:n raportti energiamurroksen synnyttämästä lisäkysynnnästä innovaatiometallien osalta on selvästikin ollut tervetullut herätys monille toimijoille. Seuraavaksi jäämmekin odottamaan, millaisia konkreettisia toimenpiteitä esimerkiksi Biden-Harris-hallinto saa liikkeelle. Vanha viisaus sanoo, että kun jokin teollisuudenala lähtee maasta, se harvoin sinne palaa. Nyt nähdään voidaanko tämä viidakonlaki muuttaa valtavilla elvytysrahoilla, joita Yhdysvallat ja EU pumppaavat markkinoille.

 

(Julkaistu 28.6.2021)

Lähteet:

 

Lisää aiheesta: